Nowy serwis Fundacji Śnieżki Twoja Szansa

W czerwcu uruchomiona została nowa strona internetowa Fundacji Śnieżki Twoja Szansa. Nowoczesny wygląd, intuicyjność i spójność z nową identyfikacją wizualną, to wyróżniki witryny.


Stworzenie nowego serwisu to kolejny krok w rozwoju fundacji, która z roku na rok rozszerza zakres swoich działań, szczególnie w wymiarze lokalnym. Na stronie znajdziemy m.in. zakładki dedykowane dwóm sztandarowym projektom edukacyjnym: programowi „Mały Świat Dużego Pieniądza” oraz nowemu projektowi stypendialnemu „Grant na szansę”. W przejrzysty sposób zaprezentowano także sylwetki podopiecznych fundacji – osób, które w sposób długofalowy korzystają z jej wsparcia.
Witryna prezentuje również dane liczbowe pokazujące skalę działań Fundacji Śnieżki. Bardziej dociekliwi czytelnicy mogą zapoznać się tu ze sprawozdaniami z jej działalności z kilku ostatnich lat.


Każdy, kto chciałby wesprzeć działania tej organizacji pożytku publicznego może zapoznanać się z zakładką „Pomagaj z nami”, gdzie zaprezentowano różne formy wsparcia, w ramach których możliwe jest przekazanie datków na rzecz organizacji.
Fundacja Śnieżki Twoja Szansa to organizacja pożytku publicznego istniejąca od 2005 roku. Jej fundatorem jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA. Swoje działania realizuje głównie lokalnie, adresując je szczególnie do dzieci i młodzieży. Kluczowymi obszarami działalności fundacji są edukacja i zdrowie W zakresie pierwszego z nich jednostka prowadzi m.in. własne programy edukacyjne i przyznaje granty stypendialne, a także wspiera i współfinansuje wiele inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży. Obszar drugi to pomoc osobom przewlekle chorym i niepełnosprawnym, m.in. poprzez dofinansowywanie kosztów leczenia, czy rehabilitacji. Pod swoimi skrzydłami fundacja ma kilkudziesięciu podopiecznych, którzy od lat korzystają z jej wsparcia.