Bostik FIXPRO Klej EPS Styropian XPS
- ultraszybki i skuteczny montaż styropianu

Firma Bostik wprowadziła na rynek linię klejów do zadań specjalnych, przeznaczonych do miejsc gdzie nie sprawdzają się standardowe rozwiązania – Bostik FIXPRO. Wśród nowych rozwiązań znajduje się innowacyjny, szybki klej w postaci pianki poliuretanowej do mocowania płyt izolacyjnych EPS i XPS – Bostik FIXPRO Klej EPS Styropian XPS.

Bostik FIXPRO Klej EPS Styropian XPS służy do mocowania płyt izolacyjnych EPS, XPS w systemach ociepleń ścian zewnętrznych, piwnic oraz fundamentów, bez ryzyka powstania mostków termicznych. To nowe rozwiązanie wchodzi w skład linii FIXPRO firmy Bostik – lidera w dziedzinie klejenia.

 Wyjątkowe właściwości

Poliuretanowy, szybki klej Bostik FIXPRO EPS Styropian XPS to produkt w aerozolu, cechujący się niskoprężnym, znikomym przyrostem, krótkim czasem wiązania, niską wodochłonnością i doskonałą izolacyjnością termiczną na poziome λ = 0,0348 W/(m*K). Klej przyczepny jest do mas bitumicznych, co jest istotne zwłaszcza w przypadku docieplania podziemnych części budynków. Sama aplikacja produktu może być bardzo intuicyjna i łatwa – charakteryzuje się wysoką precyzją i kontrolą nakładania, a także stabilnością wymiarową oraz odpornością mechaniczną. Samo kołkowanie płyt możliwe jest już po 2 godzinach od aplikacji. Dzięki wpływaniu kleju w szczeliny, zagwarantowany jest również brak ryzyka pojawienia się mostków termicznych. 

Bostik FIXPRO EPS Styropian XPS Fot. Bostik

Czas całkowitego utwardzenia kleju wynosi do 24 godzin. Po tym czasie, Bostik FIXPRO Klej EPS Styropian XPS osiąga pełną obciążalność mechaniczną. Ta nowość firmy Bostik jest chemicznie neutralna, odporna na szeroki zakres temperatur od -40°C do +90°C oraz rozwój grzybów oraz pleśni. Posiada klasy reakcji na ogień według norm DIN 4102-1: B3 oraz PN 13501-1: F. Wytrzymałość na ścinanie wynosi ≥ 45 kPa wg EOTA TR046. 

Pełen profesjonalizm przy przyklejaniu styropianu

Bostik FIXPRO Klej EPS Styropian XPS został przeznaczony do mocowania płyt termoizolacyjnych z białego i grafitowego polistyrenu ekspandowanego (EPS), styropianu oraz płyt z polistyrenu ekstrudowanego styroduru (XPS) do podłoży mineralnych, przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową ETICS. Oprócz tego, może być stosowany również do większości innych spotykanych w budownictwie materiałów – w tym betonu, ceramiki budowlanej, silikatów, drewna i materiałów drewnopochodnych, OSB, stali, aluminium, wybranych tworzyw sztucznych (twarde PCW, poliester czy PU), powłok i membran bitumicznych lub papy. 

Bostik FIXPRO Klej EPS Styropian XPS stosowany jest do termoizolacji fundamentów, ścian piwnic i tym podobnych podziemnych części budynków oraz mocowania płyt termoizolacyjnych do podłoży mineralnych i bitumicznych. Sprawdza się do wypełniania szczelin pomiędzy płytami izolacyjnymi oraz tych, powstałych na skutek docinania płyt. Można go używać również do dylatacji pionowych w murach, izolacji cieplnej dachów i stropodachów oraz uszczelnianiu złączy – na przykład przy parapetach zewnętrznych, płytach balkonowych, oknach piwnicznych czy oknach w przyziemiu – zarówno w przypadku budowli nowo wznoszonych, jak i tych, poddawanych renowacji. 

Jak przykleić styropian?

Jak mówi Wiktor Loręcki, Specjalista ds. Produktu, Segment Uszczelniaczy, Pian i Klejów Montażowych w firmie Bostik: „Pierwszym krokiem jest odpowiednie przygotowanie powierzchni – podłoża przygotowane do klejenia płyt styropianowych powinny być płaskie, wyrównane, dobrze oczyszczone oraz odpylone, nie mogą być oszronione lub oblodzone. Dopuszczalne odchylenie od płaskości powierzchni ściany nie może przekraczać -4 mm i +2 mm. Pomiaru odchyleń należy dokonywać łatą o długości 2 m, z dokładnością do 1 mm. W przypadku ścian charakteryzujących się zbyt dużą nierównością powierzchni, należy wykonać warstwę wyrównawczą. Kolejnym krokiem jest aplikacja Bostik FIXPRO Klej EPS Styropian XPS. Pamiętajmy, aby bezpośrednio przed użyciem wstrząsnąć energicznie puszkę z klejem by wymieszać zawartość. Potem nakręcamy ją na pistolet i początkową partię kleju, czyli około 30 cm, kierujemy na bok – aż do wyrównania się ciśnienia w pistolecie. Przyklejanie płyt zaczynamy zawsze od dołu, opierając dolny rząd płyt na listwie startowej lub stopie fundamentowej. Temperatura otoczenia i powierzchni w tym czasie powinna wynosić od +0°C do +25°C, a optymalnie od +10°C do +25°C. Prace na zewnątrz budynków powinny być prowadzone przy bezdeszczowej pogodzie, jednak nie przy dużym nasłonecznieniu i silnym wietrze. W przypadku termoizolacji ścian zewnętrznych budynków ETICS, klej nakładamy na płyty EPS lub XPS z zachowaniem dystansu 2 cm od krawędzi płyty, pasmem w kształcie litery „M” lub „W” i po obwodzie, przy zachowaniu szerokości pasm na około 3 cm. Grubość utworzonej spoiny klejowej powinna wynieść 8-15 mm w przypadku płyt z XPS i EPS białego oraz 8 mm w przypadku płyt z EPS grafitowego. Połączenie płyt izolacyjnych z podłożem wykonujemy jak najszybciej po nałożeniu kleju. Po przyłożeniu płyt, równomiernie je dociśnijmy używając łaty. Czas otwarty, tj. czas zachowania zdolności klejenia w temperaturze 23±2°C i 50±5% wilgotności względnej, wynosi maksymalnie 9 minut. Podczas prac ściśle przestrzegajmy warunków stosowania, określonych w projekcie technicznym ocieplenia, opracowanym dla określonego obiektu.”

O firmie Bostik:

Bostik to wiodący na świecie specjalista w zakresie chemii budowlanej, rynku konsumenckiego i klejów przemysłowych. Od ponad stu lat opracowuje i dostarcza innowacyjne oraz inteligentne rozwiązania do uszczelniania i klejenia, które są dostosowane do potrzeb kształtujących codzienne życie. Firma Bostik obecna jest w 45 krajach, w których reprezentują ją 54 centra produkcji, dystrybucji, sprzedaży i administracji.