CEMEX wyróżniony za Raport Zrównoważonego Rozwoju

CEMEX Polska z wyróżnieniem w prestiżowym konkursie „Raporty Zrównoważonego Rozwoju”. Jury doceniło raport firmy za rok 2021, zatytułowany „Future in Action”. Laureatów poznaliśmy podczas gali, która odbyła się 28 listopada w Sali Notowań GPW. Organizatorami konkursu byli: Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte.

Foto: Tadeusz Mirosz

Konkurs „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” został zorganizowany już po raz 16. W tegorocznej edycji organizatorzy poddali ocenie rekordową liczbę publikacji – swoje raporty zgłosiło do konkursu aż 76 organizacji, w większości przedsiębiorstw reprezentujących różne branże.

Jury, któremu przewodniczyła Marzena Strzelczak, prezeska zarządu i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wyłoniło najlepsze raporty w kategoriach „Raport zrównoważonego rozwoju” i „Raport zintegrowany”.

W pierwszej z nich przyznano dwie nagrody główne (dla CCC S.A. i Santander Bank Polska S.A.) oraz jedno wyróżnienie – dla publikacji CEMEX Polska. Raport „Future in Action” został doceniony za „odpowiednie dla sektora wyważenie kwestii środowiskowych, szczegółowe informacje o zobowiązaniach, celach i miernikach ich realizacji, a także kontekstualizację danych, ułatwiającą zrozumienie specyfiki branży”.

– Zrównoważony rozwój stanowi integralną część działalności CEMEX Polska oraz Grupy CEMEX na świecie, dlatego przywiązujemy dużą wagę do przejrzystego i rzetelnego komunikowania naszych działań i osiągnięć w tym obszarze. Ogromnie cieszy nas wyróżnienie przyznane przez ekspertów FOB, a także fakt, że tak wiele organizacji zdecydowało się na udział w tegorocznej edycji konkursu. To świetny dowód na to, jak ważne staje się raportowanie pozafinansowe dla biznesu – mówi Monika Wosik, Dyrektorka Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska w CEMEX Polska.

CEMEX Polska opublikował raport „Future in Action” we wrześniu 2022 r. To piąty raport zrównoważonego rozwoju przygotowany przez firmę. Najnowsza publikacja powstała w zgodzie z aktualnymi standardami raportowania GRI (Global Reporting Initiative) w wersji Core.

Szczególne miejsce w raporcie zajmują działania CEMEX, stanowiące odpowiedź na wyzwania klimatyczne. Od 2021 roku firma realizuje globalną strategię „Future in Action”, której celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatu, przede wszystkim poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla z procesów produkcyjnych w swoich zakładach.

W tym celu CEMEX wdraża sprawdzone technologie, inwestuje w rozwiązania efektywne energetycznie, stosuje paliwa alternatywne, zwiększa wykorzystanie energii odnawialnej i zastępuje klinkier alternatywnymi, dostępnymi dodatkami mineralnymi.

CEMEX zobowiązał się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, deklarując, że do tego czasu zacznie dostarczać klientom na całym świecie beton o zerowej emisji netto.

O konkursie

Konkurs „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” jest organizowany od 2007 roku. W ramach kolejnych edycji wydarzenia wyróżniane są te przedsiębiorstwa, które nie tylko prowadzą działalność z uwzględnieniem interesu społeczeństwa i środowiska, ale także potrafią w przejrzysty i wiarygodny sposób zaprezentować swoje dokonania w publikowanych raportach.

Coroczny wybór laureatów pozwala zwrócić uwagę na znaczenie raportowania pozafinansowego i wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie.

O CEMEX Polska

CEMEX to globalna firma z branży materiałów budowlanych, która troszczy się o lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń, dzięki zrównoważonym produktom i rozwiązaniom. Poprzez nieustanne innowacje oraz szeroko zakrojone prace badawcze i rozwojowe, firma dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej. CEMEX to lider gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym, a dzięki wdrażaniu nowych technologii, jest również pionierem w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych i surowców wtórnych w procesach produkcyjnych. CEMEX oferuje cement, beton towarowy, kruszywa oraz rozwiązania urbanizacyjne na rozwijających się rynkach całego świata, a międzynarodowy zespół świadczy na rzecz klientów wysokiej jakości usługi, wykorzystując technologie cyfrowe.
Więcej informacji na www.cemex.pl