Co myślimy o termomodernizacji? Grupa Atlas sprawdziła, jak Polacy dbają o ciepło w swoich domach

Ponad 40 proc. Polaków w ostatnich pięciu latach przeprowadzało jakiekolwiek działania z zakresu termomodernizacji. Przeważnie ze względu na komfort cieplny oraz oszczędności. Z kolei największą przeszkodą w podjęciu decyzji o termomodernizacji jest jej zbyt wysoka cena. To wnioski płynące z najnowszego raportu Grupy Atlas pt. „Zimno, cieplej, gorąco… Co Polacy wiedzą o termomodernizacji?”.

Termomodernizacja to proces modernizacji budynków, który prowadzi do lepszej izolacji termicznej, zmniejszenia strat energii i poprawy efektywności energetycznej. Zwykle oprócz ocieplenia ścian, dachów czy podłóg wiąże się z instalacją nowoczesnych systemów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a także wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. W Polsce termomodernizacja jest szczególnie ważna ze względu na złą kondycję termiczną wielu starszych budynków oraz wysokie koszty ogrzewania w okresie zimowym.

– Odpowiedni czas na termomodernizację przypada wiosną i latem, ponieważ tego typu prace mogą wymagać częściowego wyłączenia instalacji grzewczej. Właśnie z uwagi na początek sezonu Grupa Atlas postanowiła sprawdzić, co o termomodernizacji wiedzą Polacy, czy widzą w niej korzyści oraz szansę na ograniczenie zużycia energii w swoich domach, a jeśli się na nią nie decydują, to z jakiego powodu – mówi Paweł Kisiel, prezes zarządu Grupy Atlas.

Przede wszystkim ocieplenie ścian

Z badania zrealizowanego na zlecenie Grupy Atlas wynika, że ponad 81 proc. Polaków rozumie określenie „termomodernizacja”. Termin najlepiej znają osoby starsze, w przedziale 55-64 (85 proc.), a następnie osoby w wieku 35-44 lata (80 proc.). Znajomość określenia najczęściej deklarują osoby z wyższym wykształceniem – aż 90 proc. Co trzeci Polak z wykształceniem podstawowym nie zna tego terminu.

Termomodernizacja kojarzy się Polakom przede wszystkim z ocieplaniem ścian zewnętrznych – taką odpowiedź wskazało 69 proc. respondentów. Trzy kolejne propozycje uzyskały po 57 proc. głosów. To ocieplenie dachu, wymiana okien na nowe czy wprowadzanie odnawialnych źródeł energii. Co drugi z nas łączy termomodernizację z wymianą instalacji grzewczej albo pieca grzewczego, a 42 proc. Polaków z ocieplaniem podłóg. Najrzadziej wybieraną odpowiedzią jest modernizacja wentylacji i klimatyzacji – wskazał ją co trzeci respondent.

Termomodernizacja – kto i po co?

W ostatnich pięciu latach działania z zakresu termomodernizacji przeprowadziło 42 proc. Polaków. To przede wszystkim mężczyźni, osoby z wyższym wykształceniem oraz zamieszkujące tereny wiejskie. 

Badani, którzy zadeklarowali prace termomodernizacyjne, decydowali się przede wszystkim na ocieplenie ścian zewnętrznych czy wymianę okien na nowe (obie odpowiedzi po 45 proc.). Innymi popularnymi rozwiązaniami są wymiana instalacji grzewczej albo pieca grzewczego (35 proc.) czy ocieplenie dachu (29 proc.). Co piąty inwestuje w odnawialne źródła energii, a tylko jeden na dziesięciu respondentów modernizuje wentylację i klimatyzację.      

Dlaczego tak, dlaczego nie?

Wśród respondentów, którzy przeprowadzili termomodernizację, najważniejszą korzyścią jest komfort cieplny – taką odpowiedź wskazało 69 proc. osób. Ważnym czynnikiem są także finanse. 6 na 10 badanych zdecydowało się na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną ze względu na oszczędności, a co drugi Polak z obawy przed rosnącymi kosztami. Co czwarta osoba wykonała termomodernizację z powodów ekologicznych bądź w celu uniknięcia wilgoci.

Przeważnie nie decydujemy się na termomodernizację z dwóch powodów. 36 proc. respondentów wskazuje brak potrzeby. Z kolei co trzeci badany rezygnuje z uwagi na zbyt wysoki koszt realizacji. Pozostałe odpowiedzi nie przekraczają 10 proc. To brak wiedzy, jak zrealizować termomodernizację (9 proc.), brak świadomości takiej możliwości (6 proc.) czy brak czasu i ekipy remontowej – po 4 proc.

System ETICS – pierwsze słyszę

– System ETICS jest kompletnym zestawem materiałów do wykonania ociepleń – zapewnia pełną i sprawdzoną kompatybilność wszystkich elementów składowych, co jest szczególnie istotne w trakcie kolejnych lat eksploatacji systemu. Poprawia nie tylko estetykę fasad, ale wpływa na zmniejszenie kosztów ogrzewania i chłodzenia budynków, a także przyczynia się pośrednio do poprawy jakości powietrza poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną – tłumaczy Łukasz Kulczycki, kierownik działu rozwoju produktów Grupy Atlas.

Choć system ETICS jest jedną z najbardziej kompleksowych metod docieplania, Polacy słabo go znają i tylko częściowo są w stanie poprawnie podać jego zastosowanie.  Wśród osób, które przeprowadziły termomodernizację w ostatnich 5 latach, co piąta słyszała o systemie ETICS. Wśród nich największą grupę stanowili mieszkańcy miast powyżej 500 tys. – 37 proc. Znajomość systemu w ogólnej, reprezentatywnej grupie ankietowanych osób wynosi jedynie 13 proc.

Aż 2/3 badanych nie potrafiło wskazać sposobu termomodernizacji, do którego odnosi się system ETICS. Poprawną odpowiedź dotyczącą ocieplenia ścian zewnętrznych podało 15 proc. Polaków. 

Obok systemu ETICS, na który składają się zaprawy klejące, płyty styropianowe bądź wełny mineralne, łączniki mechaniczne, siatki zbrojeniowe, tynki, preparaty gruntujące czy farby, Grupa Atlas zapewnia także inne produkty do termomodernizacji. To także systemy: oparte o inne materiały termoizolacyjne (wełnę mineralną, płyty XPS, płyty rezalowe), wykończone płytką elewacyjną czy garażowe.

Wszystkie dane statystyczne pochodzą z badania wykonanego techniką CAWI, zrealizowanego w dniach 06-08.04.2023 r., na zlecenie Grupy Atlas, za pomocą platformy Omnisurv, na ogólnopolskiej próbie tysiąca dorosłych Polaków, w wieku 30-64 lata.