Farby NoEM – ochrona przeciwko SARS-CoV-2 w pomieszczeniach zamkniętych

Do zarażenia wirusem może dojść drogą kropelkową przez bezpośredni kontakt z nosicielem wirusa. Gdy chory kaszle, mówi, kicha czy zwyczajnie wydycha powietrze, zawarty w aerozolu (drobnych kropelkach wody) wirus jest wdychany przez osoby znajdujące się w pobliżu. Wydychany aerozol osiada na różnych powierzchniach, z których przez zwykłe dotknięcie dłonią wirus może być przeniesiony w okolice nosa czy oczu i tą drogą doprowadzić do infekcji.

Ponad 7 lat temu specjaliści z dziedziny nanotechnologii opracowali farbę NoEM Electro Protector. Farba po nałożeniu na powierzchnię porowatą i ustaleniu się warunków termodynamicznych (temperatury, ciśnienia i wilgotności) jest kompozytem który wykazuje dużą absorpcję dielektryczną związaną z niejednorodnością dielektryczną i elektryczną. Okno częstotliwości tej absorpcji można dobierać do wymagań aplikacyjnych, zmieniając fazy składowe kompozytu, ich stosunki objętościowe oraz sposób łączenia faz. To innowacja z dziedziny technologii, która poprzez odpowiedni dobór komponentów, reaguje na zmianę wilgotności powietrza w pomieszczeniu i „wciąga” aerozol wraz z wirusami przez powierzchnię ściany do czasu, aż wilgotność ściany będzie w stanie równowagi z wilgotnością w pomieszczeniu.

fot. ADR System

Aby sprawdzić, czy ściana pomalowana farbą NoEM Electro Protector może inaktywować wirusy typu SARS-CoV-2, wykonano w laboratorium wirusologicznym firmy ProChimia Surfaces Sp. z o.o. serię eksperymentów. Do przeprowadzenia analizy efektywności inaktywacji cząstek wirusowych, zastosowano referencyjnego wirusa  BHV-1, który podobnie jak SARS CoV-2 jest wirusem osłonkowym, co determinuje jego odporność na środki wirusobójcze.

Badanie miało na celu ocenę efektywności inaktywacji cząstek wirusowych przez analizowanie próbek farb na podłożach wykonanych z płytek polistyrenowych o średnicy 6 cm, w czasie: 10 min, 100 min, 24 h. „Metodykę oparto na wytycznych zawartych w normie ISO 21702 Measurement of antiviral activity on plastics and other non-porous surfaces” – mówi ekspert firmy ADR System.

Zdolność badanego produktu do inaktywacji wirusa testowego BHV-1 była określana na podstawie zmniejszenia jego miana zakaźnego, spowodowanego kontaktem z badanym materiałem. „Jako kryterium wirusobójczego działania testowanego produktu wobec danego wirusa przyjmuje się zmniejszenie miana zakaźnego wirusa po 24 godzinach inkubacji o co najmniej 2 log. Farba NoEM Electro Protector już po 100 min inkubacji z lizatem wirusowym powoduje zmniejszenie jego miana zakaźnego w porównaniu do kontroli o ponad 2 log, a po 24 godzinach inkubacji spadek miana zakaźnego wirusa to prawie 4 log w stosunku do kontroli,  to jest około 99,99%” – wyjaśnia wynalazca dr inż. Stanisław Wosiński z firmy ADR System.

W konsekwencji, badanie wykazało znaczący potencjał wirusobójczy farby NoEM z rekomendacją do certyfikacji.

Podsumowanie

Według eksperta firmy ADR System wirusobójczy mechanizm działania farby NoEM Electro Protector łączy się zwykle z efektem fotokatalitycznym tlenku tytanu. Jednakże stwierdzona eksperymentalnie tak duża skuteczność farby NoEM Electro Protector w porównaniu do skuteczności innych farb zawierających TiO2, jest związana jeszcze z udziałem innego efektu. Farba NoEM Electro Protector po nałożeniu na powierzchnię porowatą i ustaleniu się warunków termodynamicznych (temperatury, ciśnienia i wilgotności) stanowi kompozyt, gdzie największy udział w regulacji wilgotności w tym kompozycie i ustalaniu warunków termodynamicznych ma sól, która tworzy hydraty (odwracalne, o różnym stopniu uwodnienia). Wirusobójczy charakter ma natomiast pole elektryczne ładunku przestrzennego w kompozycie, do którego udział może również wnosić mieszana wartościowość jonu tytanu (Ti3+ Ti4++e1-).  Użyte kompozyty są  zastrzeżone w patentach międzynarodowych. Patenty zostały nadane w 23 krajach, w  tym w większości krajów Europy, Kanada, Brazylia, USA, Chiny.

Uwagi

– Ściany pomieszczenia zamkniętego pomalowane farbą NoEM Electro Protector nie zmieniają swoich właściwości w czasie, nie wymagają dodatkowego nakładu energetycznego, ani specjalnego działania (poza usunięciem zwykłego brudu). Stanowią dodatkową ochronę przed infekcją wirusową dla osób przebywających w tych pomieszczeniach (np. klasy szkolne, szpitale, ośrodki zdrowia, kościoły, hale wystawiennicze, kina, teatry lub mieszkania).

– Jak wynika z ostatnich doniesień, czas przetrwania mutacji Omikron jest znacznie dłuższy niż innych mutacji COVID-19 (na tworzywie sztucznym ok. 8 dni, a na skórze ponad 21 godzin). Dlatego też każda nowa możliwość ochrony jest ważna. Farba NoEM, której koszt i zastosowanie nie różni się od zwykłego malowania, jest doskonałym przykładem wykorzystania możliwości nowych technologii.

– Farba NoEM Electro Protector jest pierwszą farbą, która położona na ścianę stanowi barierę przed zmiennym polem elektrycznym przez mechanizm związany z dużą stratnością dielektryczną kompozytu. Przepuszcza stałe naturalne pole elektryczne ziemi, nie jest klatką Faradaya, nie wymaga uziemienia, jest tak skomponowana, że nie zakłóca sygnałów informatycznych niesionych na w.cz. typu Wi-Fi (2,5 GHz).

Zainteresowane firmy wytwarzające farby, impregnaty, membrany dachowe, podkłady pod podłogi, w których to produktach wynalazek ten można również zaimplementować, mogą zgłosić się do wynalazcy – dr. inż. Stanisława Wosińskiego z firmy ADR Systemy, celem wdrożenia takich produktów na rynek. Szerzej o mechanizmie działania takiej technologii można przeczytać na stronach:  www.adr.com.pl i www.noem.co

O wynalazcy

Dr inż. Stanisław Wosiński jest polskim naukowcem, laureatem wielu prestiżowych nagród międzynarodowych, w tym Medalu Marii Curie Skłodowskiej przyznawanego raz w roku w rocznicę odkrycia polonu i radu, czy ostatnio nadanego w Genewie, Złotego Medalu w dziedzinie:  Ochrona Środowiska – Energie. Uzyskał tytuł doktora z nauk technicznych w dyscyplinie: inżynieria materiałowa, w specjalności materiały dielektryczne, fizyka ciała stałego. Rozprawa doktorska dotyczyła wpływ składu i warunków wytwarzania kompozytów ceramicznych i polimerowych na zdolność ekranowania przemiennego pola elektrycznego.