Grupa Śnieżka przystąpiła do Polskiego Stowarzyszenia ESG

Grupa Śnieżka dołączyła do grona członków Polskiego Stowarzyszenia ESG – platformy, która łączy organizacje, samorządy, korporacje i mniejsze biznesy wokół idei ESG, stwarzając pole do kooperacji, wymiany myśli i wspólnego rozwoju. Działania podejmowane w ramach Stowarzyszenia będą wspierać realizację celów Spółki, wyznaczonych w ramach Strategii Zrównoważonego Rozwoju Śnieżki 2023+.

Z początkiem 2023 roku Śnieżka SA przyjęła Strategię Zrównoważonego Rozwoju i rozpoczęła wdrażanie 71 celów operacyjnych. Działania te zostały docenione przez organizacje zaangażowane w rozwój standardów ESG. EcoVadis – największy na świecie dostawca ratingów zrównoważonego rozwoju w biznesie – przyznał spółce Złoty Medal, co uplasowało ją w gronie 5% najlepszych firm poddanych certyfikacji. Spółka zadebiutowała także w Rankingu Odpowiedzialnych Firm, którego partnerem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Teraz jako członek Polskiego Stowarzyszenia ESG (PSE) Śnieżka zyskuje szansę, aby współtworzyć standardy dotyczące ESG, które mogą być wdrażane w firmach i organizacjach. Jednocześnie przedstawiciele Śnieżki dzięki przystąpieniu do stowarzyszenia będą korzystać ze wsparcia m.in. w zakresie zdobywania wiedzy w tej szybko rozwijającej się dziedzinie, a także wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między członkami organizacji.

W ramach członkostwa Śnieżka uzyska dostęp do monitoringu legislacyjnego, pozwalającego na bieżące pogłębianie wiedzy o obecnym i projektowanym prawodawstwie w zakresie zrównoważonego rozwoju, oraz do opinii i analiz prawnych z zakresu ESG. Z kolei w ramach Akademii Rozwoju Kompetencji ESG zyska możliwość uczestnictwa w szkoleniach, webinarach i warsztatach eksperckich. Stowarzyszenie zapewnia też różnorodne okazje do networkingu, w tym m.in. podczas Kongresu Innowatorów ESG oraz w Ogólnopolskim Raporcie ESG.

Ponadto Aleksandra Małozięć, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i ESG w FFiL Śnieżka SA dołączy do Rady Innowatorów ESG, działającej w ramach stowarzyszenia i zrzeszającej praktyków biznesu.

– Wdrożenie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Śnieżki 2023+, debiut w Rankingu Odpowiedzialnych Firm, złoty medal EcoVadis to efekty zaangażowania Śnieżki w tematy ESG w ostatnich kilkunastu miesiącach. Teraz przyszedł czas na kolejny etap – dzielenie się dobrymi praktykami czy poszukiwanie inspiracji do kolejnych projektów. Cały czas podwyższamy sobie poprzeczkę w kwestii zaangażowania, dlatego zależy nam również na rozwijaniu potencjału naszego zespołu i działań naszej firmy w obszarze zrównoważonego rozwoju – mówi Aleksandra Małozięć, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i ESG w FFiL Śnieżka SA.

Polskie Stowarzyszenie ESG (https://polskiestowarzyszenieesg.pl/) to największa w Polsce organizacja zrzeszająca liderów zrównoważonej transformacji: firmy, organizacje, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego, które aktywnie wdrażają idee ESG, działają w duchu zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska naturalnego, dbają o ład korporacyjny i pracowników oraz są odpowiedzialne społecznie. Stowarzyszenie dostarcza wiedzy na temat regulacji prawnych, monitoruje zmiany legislacyjne, analizuje najnowsze trendy i dane rynkowe.