Izolacja fundamentów krok po kroku – jak uniknąć podstawowych błędów?

Prawidłowa izolacja termiczna fundamentów jest kluczowa dla trwałości budynku. Proces ten przeprowadzony w sposób niewłaściwy skutkować może narażeniem całej konstrukcji na poważne problemy z wilgocią, co w efekcie doprowadzi do przyśpieszonej degradacji materiałów, szybszego wyziębiania obiektu i finalnie wysokich kosztów, które będzie trzeba ponieść, aby uporać się z tymi trudnościami.

Jak w takim razie zadbać o izolację fundamentów? I dlaczego warto wykorzystać w tym celu płyty do izolacji URSA XPS?

Izolacja fundamentów – znaczenie

Trwałe i stabilne fundamenty są kluczowym elementem budynku, niezależnie od jego przeznaczenia. To właśnie one dźwigają cały jego ciężar, przenosząc obciążenie na grunt. Solidny fundament musi zostać wykonany z materiałów wysokiej jakości, ale także uodporniony na wszelkie czynniki zewnętrzne, które mogą doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji. Właśnie z tego powodu stosowana jest izolacja termiczna.

A co jeśli fundament nie będzie miał izolacji termicznej lub zostanie ona źle wykonana?

Prawidłowe ocieplenie fundamentów ma kluczowe znaczenie dla kondycji budynku i komfortu mieszkańców. Brak lub niewłaściwie przeprowadzony proces izolacji fundamentów, spowodowany chociażby wyborem tanich materiałów izolacyjnych, będzie mieć swoje konsekwencje. Najważniejsze to:

  • Przemarzanie fundamentów – izolacja termiczna musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami (wytyczne techniczne dotyczące zasad, projektowania i wykonywania budynków) i chronić fundament przed kondensacją pary wodnej w konstrukcyjnym materiale, z którego są one zbudowane. Woda, kiedy zmienia swój stan skupienia na stały, zwiększa swoją objętość. Dochodzi wtedy do tzw. wysadzin mrozowych. Mogą one uszkodzić fundamenty, rury kanalizacyjne i inne ważne dla obiektu elementy.
  • Osłabienie wydajności energetycznej budynku – brak lub błędy przy wykonaniu ocieplenia fundamentów będą skutkować szybką utratą ciepła w okresie zimowym. To w oczywisty sposób przełoży się na koszty ogrzewania budynku.  Utrata ciepła przez nie zaizolowany fundament czy posadzkę  dochodzi nawet do 20% całkowitego zapotrzebowania

Najważniejsze kroki podczas wykonywania izolacji termicznej

Zaczynając pracę nad izolacją fundamentów, należy pamiętać o najważniejszych czynnościach, których właściwie wykonanie jest niezbędne, jeśli proces ten ma zostać zakończony pełnym sukcesem.

1. Fundament – przygotowanie

Same fundamenty powinny zostać wykonane według wcześniej opracowanego projektu, a następnie odpowiednio przygotowane do wykonania izolacji. Na podłożu nie mogą się znajdować żadnego rodzaju elementy luźne, substancje oleiste lub przedmioty potencjalnie wpływające na przyczepność.

2. Gruntowanie ściany fundamentowej

Po wyeliminowaniu wszelkich nieczystości z podłoża, i sprawdzeniu jego wilgotności należy przeprowadzić gruntowanie. Odpowiedni preparat aplikowany jest ręcznie za pomocą narzędzi, takich jak pędzel, szczotka czy wałek. Istnieje również możliwość nakładania natryskowego.

3. Hydroizolacja

Na tym etapie konieczne będzie nałożenie masy uszczelniającej. Najczęściej nakłada się ją  dwuwarstwowo. To ona chroni nasz budynek przed podciąganiem wilgoci przez ściany.

4. Płyty izolacyjne URSA XPS

Niezwykle istotny etap to ułożenie płyt izolacyjnych, które będą pełnić istotną funkcję polegającą na ocieplaniu oraz zabezpieczaniu całego systemu hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi. Płyty te muszą się cechować przede wszystkim wysoką odpornością na nacisk oraz wilgoć. Odporność ta jest niezbędna, gdyż płyty te znajdować się będą w miejscach krytycznie narażonych na oddziaływanie  wód gruntowych i zmienne temperatury spadające w okresie zimowym poniżej zera co powoduje zamarzanie uwięzionej w gruncie wody i rozsadzenie nietrwałych materiałów.

fot. URSA

Tym samym warto zdecydować się na produkty najwyższej jakości, takie jak płyty URSA XPS, które dostępne są w wariantach o różnej grubości, różnym typie wykończenia krawędzi, czy wreszcie o różnej wytrzymałości materiału na ściskanie.

Niezwykle lekkie płyty z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS zapewniają wysoką odporność niezależnie od zmian temperatury przy jednoczesnym relatywnie prostym montażu, co z uwagi na charakter prac izolacyjnych jest niewątpliwie bardzo pomocne. Płyty URSA XPS cechują się bardzo niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła. Ich zastosowanie pozwoli uzyskać skuteczną termoizolację i podnieść efektywność energetyczną budynku.

W większości przypadków do izolacji ścian fundamentowych jak również płyt fundamentowych w budynkach jednorodzinnych będziemy stosować materiał o popularnym  oznaczeniu URSA XPS N-III-L o grubościach 10-15 cm. Jego wytrzymałość na ściskanie wynosi 300 kPa co odpowiada naciskowi 30 ton na cm2 materiału. W przypadku izolacji ścian fundamentowych możemy pokusić się o zastosowanie materiału, który na zewnętrznej stronie posiada przetłoczenia w kształcie wafla zwiększające przyczepność zewnętrznych warstw wyprawy elewacyjnej URSA XPS N-III-PZ-I.

fot. URSA

W uzasadnionych przypadkach możemy również użyć płyt o prostym wykończeniu krawędzi typu I lub płyt z zakładkami typu L. Pozwolą one na eliminację zwiększonej utraty ciepła na połączeniach poszczególnych płyt.

W przypadku zastosowania URSA XPS na izolację posadzek przemysłowych, garaży dla samochodów ciężarowych do dyspozycji mamy URSA XPS N-V-L, i URSA XPS N-VII-L gdzie wartość wytrzymałości na ściskanie przekracza odpowiednio 500 i 700 kPa

5. Wykończenie

Polega na wykonaniu zabezpieczenia dla materiałów termoizolacyjnych. Najczęściej wykorzystuje się tu folię kubełkową lub inne folie budowlane. Warstwę izolacji, która wystaje ponad grunt, zabezpiecza się dedykowaną zaprawą klejową z siatką z włókna szklanego. Następnie może ona zostać wykończona przy użyciu tynku okładziny.

Podsumowanie

Izolacja termiczna fundamentów oraz wszelkie etapy z nią związane  są ważnym procesem podczas budowy każdego budynku. Jego niewłaściwe przeprowadzenie lub całkowite zaniechanie doprowadzić może do niezwykle uciążliwych problemów, które skutkować będą dodatkowymi wydatkami. Zastosowanie dobrych materiałów izolacyjnych typu URSA XPS pozwoli na przeprowadzenie skutecznej izolacji fundamentów, która uchroni obiekt przed stratami ciepła oraz  niszczeniem fundamentu z powodu kondensacji pary wodnej w jego konstrukcji.