Lafarge w Polsce prezentuje strategię zrównoważonego rozwoju do roku 2030

Ponad dwukrotne zmniejszenie emisji CO2 w porównaniu z 1990 r., poszerzenie portfolio zielonych rozwiązań dla zrównoważonego budownictwa, 100 proc. zielonej energii, bezpieczne przetwarzanie 2,2 mln ton odpadów, retencja wody w zakładach produkcyjnych, wzmacnianie różnorodności środowiska oraz bezpieczeństwo i rozwój społeczności – to tylko niektóre cele strategii zrównoważonego rozwoju, które Lafarge chce osiągnąć w Polsce do 2030 r.

Wg szacunków ONZ w 2050 r. niemal 70 proc. ludzi będzie mieszkać w miastach, a 60 proc. potrzebnej do tego infrastruktury jeszcze nie powstało. Dotyczy to też Polski, gdzie mamy duże zapotrzebowanie na infrastrukturę i budynki, a także ich termomodernizację. Takie tempo urbanizacji wymaga zrównoważonego podejścia do budownictwa, aby zatrzymać zmiany klimatyczne. Dlatego Lafarge w Polsce wyznaczył cele strategii zrównoważonego rozwoju do 2030 r. Obejmują one obszary: klimat i energia, gospodarka obiegu zamkniętego, środowisko oraz społeczności lokalne.

Klimat i energia

 

Nadrzędnym celem jest redukcja emisji CO2 do 55% w porównaniu z rokiem 1990. Aby to osiągnąć Lafarge zmniejszy emisje z produkcji cementu z 470 kg CO2/t cementu w 2019 roku do poziomu poniżej 350 kg CO2/t w 2030. Pomogą w tym projekty inwestycyjne jak na przykład trwająca modernizacja Cementowni Małogoszcz, która obniży o 20% emisję CO2 zakładu. Istotne będzie również wprowadzenie przyjaznych dla środowiska rozwiązań budowlanych takich jak: ECOPact – dostępny już beton o prawie 50% mniejszym śladzie węglowym niż standardowy beton towarowy, który sam w sobie ma najniższy ślad węglowy spośród wszystkich materiałów budowlanych[1] czy zielone cementy ECOPlanet o 30-50% mniejszym śladzie węglowym niż czysty cement portlandzki CEM I.

Jednocześnie 100% energii konsumowanej przez zakłady Lafarge w 2030 roku będzie pochodzić z energii odnawialnej i niskoemisyjnej np. farmy fotowoltaiczne, wiatrowe czy z odzysku ciepła. Przykładem jest powstająca farma fotowoltaiczna o mocy 30MW w Wierzbicy, która zaspokoi 10% zapotrzebowania energii do produkcji cementu czy panele fotowoltaiczne o mocy 0,5 MW na budynkach biurowych we wszystkich zakładach Lafarge. Zielone źródła zmniejszą zużycie energii konwencjonalnej.

 

Gospodarka obiegu zamkniętego

 

W naszych cementowniach bezpiecznie przetwarzamy 0,4 mln ton odpadów rocznie, których nie można poddać recyklingowi i wykorzystujemy je jako paliwa alternatywne służące do wytworzenia ciepła, zmniejszając ich ilość na składowiskach oraz minimalizując zużycie węgla. Do 2030 roku zwiększymy ten udział do 0,5 mln ton, zamykając obieg odpadów w środowisku – mówi Xavier Guesnu, prezes zarządu Lafarge w Polsce.

Dodatkowo do 2030 roku Lafarge zwiększy wykorzystanie odpadów będących produktami ubocznymi z innych gałęzi przemysłu jako surowiec do produkcji cementu. Udział ten wzrośnie z obecnych 1,2 mln ton do 1,7 mln ton. Dzięki temu oszczędzane są zasoby naturalne kamienia wapiennego, który służy do produkcji klinkieru – podstawowego składnika cementu. Prowadzimy też recykling betonu z rozbiórek, który po oczyszczeniu znajduje ponowne zastosowanie jako kruszywo w inwestycjach infrastrukturalnych lub jako dodatek do betonu. Do 2030 roku będzie to 1 mln ton kruszyw produkowanych przez Lafarge co również zmniejszy wykorzystanie zasobów naturalnych kruszyw w Polsce.

 

Środowisko

W 2030 firma planuje retencję wody we wszystkich w zakładach kruszywowych i betonowych. Dodatkowo będzie maksymalizować udział wody z recyklingu co ma zmniejszyć zużycie świeżej wody o min. 15%. Już teraz 90 proc. zakładów stosuje rozwiązania wykorzystujące recyklingową wodę. Lafarge dba również o tereny pokopalniane, które przywraca naturze z zachowaniem bioróżnorodności. Do tej pory oddano środowisku niemal 1160 ha, które zrekultywowano w kierunku wodnym, rolnym lub leśnym. Firma będzie prowadzić bieżącą rekultywację wszystkich terenów poeksploatacyjnych oraz wdrażać plany zarządzania bioróżnorodnością. Dzięki temu może kompleksowo monitorować wpływ na przyrodę.

Społeczności

Rozwój i bezpieczeństwo lokalnych społeczności wokół zakładów, z których pochodzą pracownicy i podwykonawcy, jest dla Lafarge bardzo ważny. Celem firmy jest tworzenie bezpiecznego miejsca pracy w zakładach i na drogach dążąc do 0 wypadków. Jednocześnie Fundacja Lafarge WSPÓLNIE będzie dalej wspierać ich rozwój, dążąc do realizacji w 2030 r. 100 projektów dla społeczności lokalnych rocznie oraz angażując minimum 30 proc. pracowników w wolontariat. Wszystkie działania zakładów Lafarge i fundacji oparte są o plany współpracy z lokalnymi społecznościami, a do 2030 roku działania te mają objąć 1 mln beneficjentów.

Strategia zrównoważonego rozwoju Lafarge w Polsce jest spójna z celami Grupy Holcim, która jako pierwsza na świecie firma w sektorze cementowym podpisała deklarację Net-Zero, podejmując się tym samym ambitnego wyzwania redukcji emisji CO2 o 20% w porównaniu z 2018 rokiem. Jednocześnie cele są spójne z zobowiązaniami europejskiej branży cementowej, zmierzającej do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

 

 ***

O Lafarge w Polsce

Jesteśmy jednym z czołowych producentów cementu, kruszyw i betonu oraz liderem rozwiązań na polskim rynku budowlanym. Naszą nadrzędną wartością jest bezpieczeństwo oraz kultura „zero wypadków”. Dostarczamy najwyższą jakość rozwiązań i usług, stale inwestujemy w innowacje. Chcemy być zaufanym doradcą dla naszych Klientów, firmą zrównoważoną i bezpieczną dla naszych partnerów i interesariuszy oraz dobrym miejscem pracy dla naszych pracowników.

Lafarge w Polsce działa od 1995 roku. Obecnie w 51 zakładach zatrudniamy ponad 1500 pracowników. Jesteśmy częścią globalnej Grupy LafargeHolcim, która zatrudnia około 75 000 pracowników w około 80 krajach i posiada ponad 2300 zakładów na świecie.

Jesteśmy liderem branży w zakresie zrównoważonego rozwoju zdefiniowanego w czterech filarach: klimat, gospodarka obiegu zamkniętego, środowisko oraz ludzie i społeczności. Łączymy działalność przemysłową z szacunkiem dla pracowników, naszych sąsiadów i środowiska naturalnego.

Więcej informacji na stronie: www.lafarge.pl; www.lafargeholcim.com

[1] Making Concrete Change Innovation in Low-carbon Cement and Concrete, Chatham House Report.