Nowe niskoemisyjne cementy workowe Vertua® w ofercie CEMEX Polska wspomagają realizację strategii “Future in Action”

CEMEX Polska rozszerzył ofertę cementów workowanych o niskoemisyjne produkty Vertua®. To kolejny krok na drodze do osiągnięcia ambitnych celów klimatycznych, jakie stawia przed sobą CEMEX, realizując globalną strategię “Future in Action”.

CEMEX Polska konsekwentnie poszerza swoją ofertę o niskoemisyjne rozwiązania. W 2021 roku firma zaoferowała swoim klientom pierwsze produkty Vertua®, które pozwalają na znaczącą redukcję śladu węglowego w ramach realizowanych inwestycji. Początkowo oferta obejmowała betony, domieszki i cementy luzem. W maju br. gama produktów Vertua® została poszerzona o dwa cementy workowane.

Pierwszy z nich – Vertua® Ultra CEM II/B-M (S-V) 42,5 R – to wytwarzany w Cementowni Chełm cement portlandzki wieloskładnikowy. Dzięki odpowiednio dobranej proporcji klinkieru i składników głównych nieklinkierowych, łączy zalety cementów żużlowych i popiołowych oraz cementów czystoklinkierowych. Cement workowany Vertua® Ultra cechuje się wysoką wytrzymałością wczesną i obniżoną emisją CO2. Znajduje zastosowanie przede wszystkim w podbudowach i stabilizacji pod nawierzchnie z betonu czy w elementach konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych budynków.

Drugi – Vertua® Plus CEM II/A-LL 42,5 R – NA – to cement portlandzki wapienny, produkowany w Cementowni Rudniki. Stanowi optymalny wybór w przypadku zastosowań, do których standardowo wykorzystywane są cementy czystoklinkierowe, w tym do prac budowlanych i remontowych wymagających wysokich wytrzymałości wczesnych, wspomagających tempo prac. To zasługa odpowiedniej proporcji składników i wysokowydajnych aktywatorów.

– Produkty Vertua® Ultra i Vertua® Plus uzupełniają obecną ofertę cementów workowanych CEMEX o rozwiązania niskoemisyjne. Teraz klienci, którzy korzystają w ramach swoich projektów z cementów w workach, będą mogli znacząco ograniczyć ślad węglowy. Co ważne, jakość realizowanych inwestycji pozostanie na najwyższym poziomie – to zasługa doskonałych właściwości produktów Vertua®, w których tworzenie zaangażowani są eksperci CEMEX z Zespołu Doradztwa Technicznego, Pionu Produkcji Cementu i Zespołu Jakości Cementu – mówi Jacek Warta, Dyrektor Sprzedaży w Segmencie Dystrybucji w CEMEX Polska.

CEMEX dla klimatu – strategia “Future in Action”

Wdrażanie ekologicznych rozwiązań produktowych wpisuje się w globalną strategię CEMEX pt. “Future in Action”. Jej cel to przeciwdziałanie zmianom klimatu, poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla z procesów produkcyjnych w zakładach, z działalności czy dostarczanie produktów niskoemisyjnych, itp.

W 2020 roku firma ogłosiła strategię “Future in Action”, ustanawiając własny, globalny cel redukcji emisji dwutlenku węgla – o 35% do 2030 roku (w porównaniu z poziomem emisji z 1990 roku).

Wspomniany cel został już osiągnięty w Europie. Do 2030 roku CEMEX zamierza zredukować emisję w swoich europejskich zakładach aż o 55%, nawiązując w ten sposób do nowej strategii Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji CO2.

Do 2050 roku CEMEX zamierza dostarczać wszystkim klientom na świecie beton o zerowej emisji CO2 netto.

O CEMEX Polska

CEMEX to globalna firma z branży materiałów budowlanych, która troszczy się o lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń, dzięki zrównoważonym produktom i rozwiązaniom. Poprzez nieustanne innowacje oraz szeroko zakrojone prace badawcze i rozwojowe, firma dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej. CEMEX to lider gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym, a dzięki wdrażaniu nowych technologii, jest również pionierem w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych i surowców wtórnych w procesach produkcyjnych. CEMEX oferuje cement, beton towarowy, kruszywa oraz rozwiązania urbanizacyjne na rozwijających się rynkach całego świata, a międzynarodowy zespół świadczy na rzecz klientów wysokiej jakości usługi, wykorzystując technologie cyfrowe.
Więcej informacji na www.cemex.pl