Nowy wymiar przyczepności do podłoża – Optogrunt SuperContact ETR marki OPTOLITH

Doskonała przyczepność do każdego podłoża, poprawa przyczepności kolejnych warstw, odporność na działanie wody i wilgoci, ochrona wrażliwych podłoży, takich jak anhydrytowe, gipsowe czy drewnopochodne przed wnikaniem w nie wilgoci oraz i łatwa aplikacja – to cechy opisujące środek gruntujący z wypełniaczem kwarcowym Optogrunt SuperContact ETR, nowość marki OPTOLITH. Ten tzw. „mostek sczepny” mechanicznie poprawia przyczepność kolejnych warstw w sposób bezpieczny i trwały łącząc je z podłożem.

Gruntowanie jest niezwykle ważnym procesem. To od jego prawidłowego wykonania w istotny sposób zależy przyczepność i trwałość kolejnych warstw, a tym samym i ostateczny dobry efekt prac. Mając to na uwadze, firma OPTOLITH stworzyła nowy, przeznaczony na zewnątrz i do wewnątrz pomieszczeń mostek sczepny, służący również jako grunt odcinający na podłoża anhydrytowe oraz gipsowe – Optogrunt SuperContact ETR.

Optogrunt SuperContact ETR z piaskiem kwarcowym zwiększa przyczepność kolejnych warstw do podłoży trudnych. Stworzony na bazie receptury NIE DO PODROBIENIA, silnie przylega do bardzo gładkich i niechłonnych podłoży, do których jest dedykowany jako tzw. „mostek sczepny”. Jest odporny na działanie wilgoci i wody, dlatego może być stosowany w pomieszczeniach mokrych. W zakresie emisji LZO – lotnych związków organicznych – SuperContact ETR spełnia standard GEV EMICODE EC1 jako „bardzo niskoemisyjny”. Produkt przed związaniem jest wodorozcieńczalny.

Wszędzie, gdzie potrzeba super przyczepności

W momencie, gdy nowość od marki OPTOLITH SuperContact ETR stosowany jest na podłożach anhydrytowych, gipsowych, drewnopochodnych i tym podobnych, oprócz poprawienia przyczepności kolejnych warstw, tworzy powłokę chroniącą wrażliwe podłoża przed wnikaniem w nie wilgoci i będącym następstwem tego ich  osłabieniem lub zniszczeniem. Eliminuje również ryzyko powstawania w obszarze połączenia podłoża gipsowego i cementowego ettringitu.

Szczególnie polecany jako mostek sczepny na podłoża niechłonne lub o bardzo niskiej chłonności – te ceramiczne, glaurowane, gresowe, szkło metal, stare podłoża epoksydowe, szczelny beton.

SuperContact ETR stosuje się pod zaprawy klejące do okładzin ceramicznych i z kamienia naturalnego, masy samopoziomujące, zaprawy do wyrównywania i napraw, tynki lub  gładzie. Może być stosowany na powierzchniach narażonych na zwiększone oddziaływanie wilgoci w tzw. „pomieszczeniach mokrych” – jak również na zewnątrz.

Przygotowanie i aplikacja

Podłoże przed przystąpieniem do aplikacji gruntu SuperContact ETR musi być w swej warstwie szczepnej nośne, odtłuszczone, równe, suche, wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego oraz chemicznego. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów, podłoże oczyszczamy mechanicznie, a następnie zmywamy wodą i odkażamy preparatem Optogrunt Fungith. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy jak na przykład odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie – usuwamy. Stare i/lub zabrudzone podłoża myjemy i odtłuszczamy wodą z dodatkiem preparatu czyszczącego. Podłoża bardzo gładkie (na przykład glazurowane), jak również gipsowe i anhydrytowe przeszlifowujemy papierem ściernym i odkurzamy. Te z powłokami malarskimi, lamperie, płytki ceramiczne i kamienne dokładnie oczyszczamy z substancji zmniejszających przyczepność.

Optogrunt SuperContact ETR można nakładać tylko na w pełni związane podłoże, w szczególności dotyczy to podkładów mineralnych. Wysoka alkaliczność świeżych tynków, posadzek,  może niekorzystnie oddziaływać na warstwę gruntu. Zalecane czasy sezonowania podłoży betonowych przed aplikacją preparatu SuperContact ETR to minimum 28 dni.

Wyrób dostarczany jest w postaci gotowej do użycia. W przypadku stosowania Optogrunt SuperContact ETR jako „mostek sczepny”, nie możemy go rozcieńczać. Spowoduje to obniżenie lub utratę parametrów technicznych. Jako grunt odcinający na podłoża wrażliwe: gipsowe, anhydrytowe, drewnopodobne, produkt nakładamy w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę nanosimy z gruntu rozcieńczonego z wodą w proporcji 1:1, drugą bez rozcieńczenia po przeschnięciu pierwszej. Grunt nakładamy równomiernie przy pomocy pędzla lub wałka.

Warto pamiętać, że produkt stosujemy w temperaturze od +8° do +30°C – dotyczy to zarówno temperatury powietrza jak również podłoża i materiału. Czas schnięcia nałożonego gruntu w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%, wynosi 6 do 8 godzin. Z nałożeniem na SuperContact ETR wierzchniej warstwy, zalecamy odczekanie do całkowitego wyschnięcia gruntu tj. do dnia następnego.

Gruntu SuperContact ETR nie aplikujemy na powierzchnie przemrożone, w czasie opadów atmosferycznych i krótko po deszczu, kiedy powierzchnie są jeszcze mokre, przy zbyt wysokiej temperaturze lub wilgotności powietrza oraz w czasie silnego nasłonecznienia. Powierzchnię pokrytą Optogrunt SuperContact ETR chronimy również, aż do całkowitego jej wyschnięcia przed opadami atmosferycznymi i kondensacją wilgoci. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza mogą znacząco wydłużyć czas wysychania gruntu.

Nowy środek gruntujący z piaskiem kwarcowym OPTOGRUNT SuperContact ETR marki OPTOLITH to rozwiązanie przeznaczone do stosowania na podłoża trudnoprzyczepne oraz wrażliwe na zawilgocenie. Silnie przylega do podłoża i znacząco poprawia przyczepność kolejnych warstw. Chroni podłoże wrażliwe przed wnikaniem w nie wilgoci. Jest gotowy do użycia i bardzo łatwy w aplikacji.

Optogrunt SuperContact ETR marki OPTOLITH

Producent: Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o. o.

Cena: 30 zł/kg brutto

O firmie Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o. o.:

W Polsce firma Optolith rozpoczęła swoją działalność ponad 18 lat temu. Oferta firmy obejmuje szeroki asortyment produktów – od farb, gruntów, tynków i zapraw budowlanych, po kleje do systemów ociepleń, tynki cienkowarstwowe, zaprawy do klinkieru, wyrównywania i napraw, hydroizolacje, kleje do płytek i kamienia oraz zaprawy renowacyjne. W celu zagwarantowania najwyższej jakości wszystkie wyroby sprawdzane są przez przyfabryczne laboratorium oraz wyspecjalizowane jednostki badawcze i laboratoria w kraju i za granicą.