Projekty Lafarge i Holcim z dotacjami na technologię w zakresie wychwytywania CO2

  • Unia Europejska wspiera projekty Holcim w Niemczech i Lafarge Polsce, mające na celu wychwytywanie, wykorzystanie i składowanie dwutlenku węgla.
  • Dotacje na innowacyjne technologie pomogą stymulować proces dekarbonizacji sektora energochłonnego w Unii Europejskiej.
  • Holcim do którego należy Lafarge w Polsce przyśpiesza realizację celów w zakresie zeroemisyjności na rok 2030 i 2050, przyjętymi w ramach inicjatywy SBTi, Science-Based-Targets dla zrównoważonego budownictwa.

Fundusz Innowacji Unii Europejskiej dofinansuje przełomowe projekty Holcim i Lafarge z zakresu wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) w Niemczech i Polsce. Oba projekty opierają się na zaawansowanych technologiach, dzięki którym Holcim i Lafarge staną się liderem w dekarbonizacji Europy. Projekty stanowią część strategii Holcim w obszarze obniżenia emisyjności oraz pozwalają na osiągnięcie poziomów redukcji emisji ustanowionych w ramach inicjatywy SBTi oraz wspierają cel prowadzenia co najmniej jednej zeroemisyjnej cementowni do 2030 r.

Unia Europejska wesprze projekt Westküste 100 w Niemczech, w ramach którego dwutlenek węgla wychwycony z zakładu Holcim w Lägerdorf zostanie przetworzony na paliwo syntetyczne dla sektora motoryzacyjnego oraz surowiec na potrzeby przemysłu chemicznego. Unijne dofinansowanie dostanie również projekt „Go4ECOPlanet” prowadzony przez, należącego do Grupy, Lafarge w Polsce. Celem projektu Lafarge jest sekwestracja dwutlenku węgla – począwszy od wychwytywania CO2 w Cementowni Kujawy, a skończywszy na składowaniu go na Morzu Północnym – z perspektywą stworzenia do 2027 roku zeroemisyjnego zakładu. Dzięki obu projektom Holcim planuje opracować rozwiązania w zakresie wychwytywania dwutlenku węgla, które zamierza replikować w innych zakładach,  co będzie miało mocny wpływ na dekarbonizację budownictwa. Są to tylko dwa z ponad 30 projektów Holcim na całym świecie, które są oparte na autorskich technologiach.

Zaangażowanie Holcim plasuje nas w czołówce firm działających na rzecz dekarbonizacji naszego sektorapodkreśla Miljan Gutovic, Dyrektor Regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka). Holcim jest beneficjentem dwóch dotacji na dekarbonizację cementowni – jestem niezwykle podbudowany tym wyraźnym głosem zaufania ze strony Unii Europejskiej. Wielkie gratulacje należą się naszym zespołom, które zaprojektowały tak inteligentne, skalowalne rozwiązania. Dziękuję też instytucjom unijnym za wsparcie, dzięki czemu inicjatywy te stały się opłacalne pod względem ekonomicznym.

Holcim i Lafarge w Polsce dostarczają najszerszą w sektorze ofertę materiałów niskoemisyjnych – zielony beton ECOPact oraz zielony cement ECOPlanet, zapewniając od 30% do 100% mniejszą emisję CO2 bez uszczerbku na wydajności. Rozwiązania te są możliwe dzięki doświadczeniu specjalistów Holcim w tworzeniu ekologicznych produktów oraz wykorzystaniu innowacyjnych surowców o niskim śladzie węglowym (np. gliny kalcynowanej czy też odpadów budowlanych i rozbiórkowych). Zakłady Holcim w całym regionie, a w szczególności Lafarge w Polsce, wykorzystują obecnie paliwa alternatywne, pomagające pokryć ponad 60% zapotrzebowania – paliwa te pochodzą z końcowej fazy recyklingu materiałów (biomasa, odpady komunalne).

Fundusz Innowacji Unii Europejskiej jest jednym z największych na świecie programów finansowania nowoczesnych technologii niskoemisyjnych. W tym roku Fundusz przyznał ponad 1,8 mld euro 17 dużym projektom wśród 138 inicjatyw, przyczyniającym się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

O Lafarge w Polsce

Lafarge jest światowym liderem w zakresie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań budowlanych.

Tworzymy przyjazne dla środowiska produkty i rozwiązania, takie jak: ECOPact – beton o prawie 50% mniejszym śladzie węglowym niż standardowy beton towarowy, zielone cementy o 30-50% mniejszym śladzie węglowym niż czysty cement portlandzki CEM I wiele innych. Do ich produkcji wykorzystujemy materiały i surowce z recyklingu.

Lafarge w Polsce jest częścią globalnej Grupy Holcim – zatrudniającej ok. 70 tys. osób w 70 krajach w czterech segmentach: Cement, Beton, Kruszywa oraz Rozwiązania i Produkty. Holcim wspiera tworzenie bardziej zrównoważonych i ekologicznych miast, powstaniu inteligentnej infrastruktury i poprawie standardów życia na całym świecie.

Więcej informacji na stronie: www.lafarge.pl; www.holcim.com