PRZYZNANO Top EMPLOYER GLOBAL 2024! SAINT-GOBAIN WŚRÓD 17 NAJLEPSZYCH PRACODAWCÓW NA ŚWIECIE

„Top Employer Global” został przyznany Grupie Saint-Gobain już 9. raz z rzędu. Takim wyróżnieniem może poszczycić się zaledwie 17 firm na świecie, dlatego nagroda jest tym bardziej znacząca. Ponadto, do Saint-Gobain w Polsce po raz 11. trafił tytuł „Top Employer Polska”. Zdaniem laureatów certyfikat korzystnie wpływa na pozycję pracodawcy na rynku, przyciąga utalentowanych pracowników i poprawia funkcjonowanie działu HR.

Międzynarodowe odznaczenie „Top Employer” przyznawane jest przez Top Employers Institute, który bierze pod uwagę aż 20 kryteriów. Wśród nich znajdują się poszczególne elementy doświadczenia pracowników w miejscu pracy np. kultura biznesu i kultura organizacyjna, rozwój zawodowy czy onboarding. Grupa jest obecnie certyfikowana w 40 krajach, które sumarycznie składają się na jej sukces. Co więcej, wśród analizowanych kategorii, aż w 13 z nich firma poczyniła postępy, przy czym w ośmiu wykazała znaczący wzrost – są to m.in.: efektywność pracy (+8,51%), rozwój i szkolenia (+8,39%), środowisko pracy (+8,16%), kariera (+7,60%) i przywództwo (+7,29%).

Znaczenie naszej misji i działań na rzecz społeczeństwa i środowiska wpisane jest w DNA Saint-Gobain, podobnie jak wzmacnianie relacji z ponad 160 tysiącami pracowników, którzy uosabiają nasze wartości. Praca dla Saint-Gobain oznacza codzienny wkład w budowanie bardziej zrównoważonego i inkluzywnego świata. Z tego względu w najnowszej edycji naszego corocznego, globalnego badania zaangażowania, aż 89% respondentów potwierdziło, że są dumni z pracy w Grupie. Tytuł „Top Employer Global” jest dowodem na prawdziwość i stałość naszych zobowiązań. Jest to również wynik nieustających starań naszych zespołów, zwłaszcza w obszarze HR, na rzecz wspierania pracowników na całym świecie wyjaśnia Claire Pedini, Senior Vice President, Human Resources and Corporate Social Responsibility Grupy Saint-Gobain.

Na tle innych firm Grupę wyróżnia przede wszystkim dążenie do tworzenia dobrego środowiska pracy i poczucia przynależności do organizacji. Najlepiej oceniane kryteria to te, którymi Saint-Gobain kieruje się niezmiennie na przestrzeni lat:

  • „Etyka i Uczciwość” (100%) – zgodnie z Pryncypiami Zachowania i Postępowania sformalizowanymi w dokumencie, który obowiązuje każdego pracownika Grupy.
  • „Cel i Wartości” (98,86%) – dzięki dążeniu do realizacji celu nadrzędnego: „Making The World A Better Home”.
  • „Rozwój i szkolenia” (94,94%) – to odzwierciedlenie nieustannych wysiłków Grupy na rzecz wspierania zespołów w rozwijaniu umiejętności. Każdego roku ponad 100 tys. pracowników korzysta z co najmniej jednego szkolenia w ramach Uniwersytetu Saint-Gobain.
  • „Marka Pracodawcy” (91,38%) – jej ucieleśnieniem jest Obietnica Pracodawcy, stworzona wspólnie z zespołami na całym świecie: „Niezależnie od tego, skąd jesteś, każdego dnia pozwól swojej wyjątkowej osobowości i naszym wartościom prowadzić Cię, by czynić świat bardziej zrównoważonym”.

Pragniemy, by w Saint-Gobain każdemu z naszych pracowników towarzyszyło dobre samopoczucie. Jest to możliwe, jeżeli są doceniani i czują, że przynależność do organizacji to zarazem realizowanie wyższego celu, którym jest tworzenie lepszego świata dla nas wszystkich wyjaśnia Oliwia Gołębiowska, Organisation & People Development Director Saint-Gobain w Polsce. – Od kilku lat budujemy i doskonalimy naszą kulturę organizacyjną, opierając ją na zaufaniu, autonomii i współpracy. Istotnym elementem sukcesu w dynamicznym środowisku jest umiejętne wykorzystanie różnorodności zespołów w taki sposób, aby prowadzone działania przynosiły korzyści zarówno pracownikom jak i firmie. Pozyskując nowe talenty, stawiamy na ludzi, którym nie są obojętne wyzwania technologiczne, społeczne i środowiskowe. Po raz 9. zyskaliśmy tytuł jednego z najlepszych pracodawców na świecie, po raz 11. zaś jesteśmy Top Employer Polska. Takie wyniki mówią same za siebie i motywują do działania. Dążymy do tego, by ludzie chcieli u nas pracować, a ci, którzy są już zatrudnieni, czuli dumę z przynależności do zespołu Saint-Gobain.

Wśród państw, w których jest obecna Grupa Saint-Gobain, odznaczonych tytułem „Top Employer 2024” znajdują się: Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Chile, Chiny, Czechy, Dania, Egipt, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Indie, Indonezja, Irlandia, Japonia, Kanada, Kolumbia, Korea Południowa, Malezja, Meksyk, Niemcy, Peru, Polska, Portugalia, RPA, Rumunia, Singapur, Szwecja, Tajlandia, Turcja, USA, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

O Saint-Gobain

Saint-Gobain, światowy lider w dziedzinie lekkiego i zrównoważonego budownictwa, tworzy, produkuje i dystrybuuje materiały oraz usługi dla rynku budowlanego i przemysłowego. Zintegrowane rozwiązania w zakresie renowacji budynków publicznych i prywatnych, lekkiego budownictwa oraz dekarbonizacji budownictwa i przemysłu są opracowywane w procesie ciągłej innowacji i zapewniają zrównoważony rozwój i efektywność. Zobowiązanie Grupy wyrażone jest w jej celu nadrzędnym: “MAKING THE WORLD A BETTER HOME”.

Wartość sprzedaży w 2022 roku: 51,2 mld EUR.

168 000 pracowników w 75 krajach.

Firma podjęła zobowiązanie do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku.

Więcej informacji o Saint-Gobain można znaleźć na naszej stronie: www.saint-gobain.pl