Razem można więcej – o pomyśle, początkach i planach 4D Grupy

Istnieje od niespełna dwóch lat, a już zrzesza 35 największych producentów materiałów budowlanych i blisko 40 hurtowni z całej Polski. O tym, czym tak naprawdę jest 4D Grupa opowiada prokurent – Tomasz Piotrowski.

Skąd wziął się pomysł na stworzenie 4D Grupy?

TP: U źródeł powstania 4D Grupy leży nisza jakościowa związana z ideą funkcjonowania tego typu projektów w Polsce. Dotychczas funkcjonujące grupy, w odczuciu założycieli 4D Grupy, nie dostrzegały konieczności zrównoważonego, partnerskiego rozwoju współpracy na linii kanał dystrybucyjny — producent — inwestor. Ponadto brakowało mocnego, marketingowego wsparcia dla tej współpracy.

Jakie były początki Pańskiej współpracy z 4D Grupą?

TP: Przez większość swojej kariery związany byłem z branżą budowlaną, a ściślej z branżą dachową. Po wielu latach budowania doświadczenia zdecydowałem się wykorzystać zdobyte umiejętności w doradztwie innym podmiotom. Kiedy w 2020 roku nawiązałem współpracę ze świeżo powstałą spółką 4D Grupa, będącą zintegrowaną siecią hurtowni dachowych, wiedziałem, że jest to projekt, do którego pasuję, i który pasuje również mnie. Pasjonujące było wyzwanie budowania czegoś od podstaw, rekomendowania rozwiązań, które od lat chodziły mi po głowie i kreowanie nowej, lepszej rzeczywistości w dobrze znanej mi przestrzeni.

Czym tak naprawdę jest Zintegrowana Sieć Hurtowni Dachowych?

TP: 4D Grupa zrzesza duże, uznane hurtownie oraz współpracujących z nimi największych producentów materiałów dachowych. Synergia płynąca z konsolidacji uznanych firm przynosi wymierne i konkretne korzyści, które byłyby trudne do osiągnięcia przez pojedyncze podmioty. Innymi słowy chcemy, by hurtownie dostrzegały korzyści w konsolidacji działań marketingowych, a producenci czerpali korzyści ze spójności grupy. Działamy w myśl sloganu „Razem w górę!”, który jasno pokazuje, jakie jest nasze nastawienie do Partnerów biznesowych.

Co kryje się pod nazwą „4D Grupa”?

TP: Dach, dom, design i dialog – to cztery fundamenty, na których oparta jest firma. DACH jest kluczową częścią biznesu naszych Partnerów. DOM, bo Grupa nie ogranicza się tylko do sprzedaży i dystrybucji materiałów dachowych. DESIGN ma z kolei odzwierciedlać nowoczesność w działaniach marketingowych, a DIALOG jest podstawą kultury organizacyjnej w naszej firmie.

Co daje przynależność do 4D Grupy?

TP: Grupa oferuje wsparcie na wielu polach. Pomagamy realizować cele biznesowe współpracującym z nami firmom, a za pośrednictwem własnych kanałów komunikacyjnych aktywnie promujemy zarówno hurtownie, produkty, jak i marki dachowe. Ponadto cyklicznie organizujemy szkolenia i webinaria podnoszące poziom wiedzy menedżerskiej oraz produktowej wśród właścicieli i pracowników hurtowni, zaś producentom udostępniamy kanały dotarcia z nowościami produktowymi. 4D Grupa ściśle współpracuje również z przedstawicielami mediów branżowych i regularnie dostarcza im ciekawe, merytoryczne materiały.

Jak przedstawiają się plany na najbliższą przyszłość?

TP: Jeszcze w tym miesiącu rozpoczynamy cykl spotkań pod nazwą „Śniadania Marketingowe w 4D Grupie”, na które będziemy zapraszać przedstawicieli producentów materiałów dachowych, z którymi współpracujemy. Mają one być okazją do wspólnych rozmów o działaniach marketingowych i promocyjnych, a także stać się polem do wymiany doświadczeń oraz pomysłów dotyczących współpracy. Ponadto dalej będziemy rozwijać sieć hurtowni zrzeszonych w Grupie, a także markę własną Montica, której właścicielem jest 4D Grupa.