Wytyczne dekarskie. Zeszyt 5. Zasady układania łupka na dachach i fasadach

Od 2018 roku Polskie Stowarzyszenie Dekarzy sukcesywnie wydaje kolejne pozycje „Wytycznych dekarskich”. Zawierają one standardy pomagające wszystkim uczestnikom procesu budowlanego w jednoznacznym definiowaniu poprawnego projektowania i wykonania dachów. Wytyczne dekarskie są ważnym źródłem informacji dla architektów, inżynierów i wykonawców, przedstawiającym różnorodność właściwych rozwiązań dla konkretnych uwarunkowań występujących na obiektach budowlanych. 

Od niedawna na rynku jest dostępna kolejna publikacja „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 5. Zasady układania łupka na dachach i fasadach”. Dla branży dekarstwa łupkowego ta publikacja to wielki krok do przodu w stronę uporządkowania kwestii technicznych i jakościowych. Przez lata brakowało takiego dokumentu. Pierwsza część Zeszytu 5 zawiera słownik pojęć i podejmuje kwestie techniczne zasad stosowania łupka, między innymi minimalne kąty nachylenia dachów, podłoże, minimalne zakłady. Dalej są opisane najbardziej popularne rodzaje układania łupka na dachach  i fasadach – począwszy od kryć stosowanych na obiektach dzisiaj zabytkowych (na przykład krycia staroniemieckiego lub podwójnego prostokątnego) po bardziej współczesne (na przykład krycie dynamiczne lub symetryczne). Dodatkowo Zeszyt 5 zawiera również informacje o kryciach historycznych. Niektóre z nich już dzisiaj nie są stosowane. Zeszyt zamyka karta charakterystyki produktu – łupek dachowy i fasadowy, czyli zbiór parametrów i właściwości, które musi spełniać łupek aby mógł być dopuszczony do stosowania jako materiał na okładziny dachów i elewacji.

Wcześniej wydano cztery pozycje. W pierwszej z nich – „Wytycznych dekarskich. Zeszyt 1. Zasady doboru warstw wstępnego krycia dla dachów pochyłych” została omówiona problematyka właściwego doboru warstw wstępnego krycia. Druga część „Wytycznych dekarskich. Zeszyt 2. Warstwy wstępnego krycia – detale wykonawcze jest poświęcona przedstawieniu sposobów wykonania warstw wstępnego krycia i rozwiązania poszczególnych detali. Kolejna pozycja „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3” – zawiera zasady krycia najstarszymi pokryciami trwałymi, czyli dachówkami ceramicznymi, oraz uwzględnia obowiązujące w Polsce przepisy budowlane i tradycję polskiego dekarstwa. Z kolei „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 4” to uaktualnione wydanie „Wytycznych dekarskich. Zeszyt 1” i „Wytycznych dekarskich. Zeszyt 2”. W tym zeszycie zostały zawarte informacje dotyczące warstw wstępnego krycia uszczelniających pokrycia dachów pochyłych leżących na łatach.

W przygotowaniu jest kolejna merytoryczna pozycja – „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 6. Zasady techniczne wykonywania pokryć dachowych i obróbek blacharskich  z materiałów metalowych”.

Wydaje się naturalną koleją rzeczy, że „Wytyczne dekarskie” ewoluują z czasem w oficjalne normy branżowe i w konsekwencji ich stosowanie będzie obligatoryjne.

Więcej informacji w sprawie „Wytycznych dekarskich”:

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy

tel.: 509 447 587

biuro@dekarz.com.pl

www.dekarz.com.pl