Znamy laureatów drugiej edycji konkursu 
„Kreuj zieloną przyszłość z Cemex”

W tym roku Cemex Polska po raz drugi nagrodził najlepsze prace dyplomowe o tematyce innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych w branży kruszyw, cementu i betonu. Podczas finału konkursu “Kreuj zieloną przyszłość z Cemex”, który miał miejsce 13 czerwca w siedzibie Cemex w Warszawie, zostali wybrani trzej zwycięzcy.

Konkurs był skierowany do absolwentów oraz studentów, którzy obronili swoje prace w latach 2020-2023. Prace miały koncentrować się na rozwiązaniach i pomysłach mogących w przyszłości wspierać działania branży budowlanej w obszarze zrównoważonego rozwoju i dążeniu do neutralności klimatycznej.

Większość z nadesłanych prac koncentrowało się na obszarach tematycznych związanych z badaniami nad innowacyjnymi materiałami budowlanymi, ukierunkowanymi na recykling odpadów oraz gospodarkę obiegu zamkniętego. Nie brakowało również ciekawych zgłoszeń poruszających zagadnienia rozwoju i modyfikacji istniejących rozwiązań materiałowych, a także prac prezentujących szersze spojrzenie na zagadnienia ekologii i zrównoważonego rozwoju branży budowlanej.

Do organizatora wpłynęło w sumie 29 prac dyplomowych i podyplomowych. Pierwszy etap polegał na ich ocenie przez członków Jury, złożonego z ekspertów Cemex Polska oraz przedstawicieli świata nauki, reprezentujących uczelnie techniczne. W drugim etapie znalazło się 10 najwyżej ocenionych prac, które w finale zostały zaprezentowane przez ich autorów. Jury i Kapituła konkursu zwracały uwagę na oryginalność w zakresie przedstawionej problematyki oraz możliwość wdrożenia opisanych rozwiązań w sektorze budowlanym.

W tym roku wyłoniono aż dwóch zwycięzców pierwszej nagrody! Za najlepsze uznano ex aequo pracę pt. “Badanie właściwości cementów z dodatkiem wypalonej gliny i jej wpływu na redukcję emisji CO2” zgłoszoną przez Joannę Posłowską z Akademii Górniczo-Hutniczej oraz pracę pt. “Badania wpływu węglanu wapnia na właściwości cementów wieloskładnikowych” zgłoszoną przez Marcelinę Szołdrę z Akademii Górniczo-Hutniczej.

Kolejne miejsce zajęła praca pt. “Właściwości kompozytów cementowych zawierających pyły powstające przy produkcji cementu” napisana przez Roberta Kowala z Politechniki Śląskiej.

Laureatem trzeciego miejsca został Muath Abuaskar z Politechniki Krakowskiej z pracą pt. “Zdolności do samozaleczania zapraw cementowych zawierających mikroorganizmy wytwarzane w procesie oczyszczania osadów ściekowych”.

Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymali nagrody pieniężne, odpowiednio 7, 5 i 3 tys. zł. Nagrody pieniężne przewidziano również dla promotorów prac. Co więcej, zdobywca pierwszego miejsca otrzyma wsparcie promocyjne swojego opracowania w branżowej prasie.

– Współpraca uczelni z przedsiębiorstwami budowlanymi to ważny i konieczny krok w kierunku rozwoju zrównoważonego budownictwa i dbania o naszą planetę. Bardzo cieszy mnie duże zainteresowanie konkursem organizowanym przez Cemex Polska po raz drugi, a także niezwykle wysoki poziom prac zaprezentowanych przez uczestników. Innowacja i nietuzinkowe podejście do znanych nam rozwiązań budowlanych, które widoczne były w prezentacjach studentów i absolwentów, to właściwa droga w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej – powiedział prof. dr hab. Andrzej Garbacz, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz członek Jury konkursu.

Konkurs „Kreuj zieloną przyszłość z Cemex” wpisuje się w globalną strategię „Future in Action”, której celem jest redukcja emisji CO2 w zakładach Cemex o co najmniej 55% do 2030 roku. Cemex poszukuje i promuje innowacyjne rozwiązania, które mogą przyczynić się do osiągnięcia tego celu.

– Wysoki poziom merytoryczny finału drugiej edycji konkursu “Kreuj zieloną przyszłość z Cemex” wskazuje, że idee związane z ochroną klimatu i droga do neutralności klimatycznej stanowią ważny kierunek rozwoju programów nauczania i kształcenia studentów. To bardzo optymistyczne, że nasza współpraca z uczelniami technicznymi wyznacza nowe kierunki i kreuje zieloną przyszłość dla naszej branży – powiedział Piotr Górak, Menadżer Działu Doradztwa Technicznego w Cemex Polska i przewodniczący Jury konkursu.

– Gratulujemy zwycięzcom i cieszymy się, że tak duże grono młodych i mądrych studentów oraz absolwentów chce tworzyć z nami zrównoważone budownictwo – skomentował Rafał Gajewski, Dyrektor Pionu Handlowego w Cemex Polska, przewodniczący Kapituły konkursu.

Ideą konkursu „Kreuj zieloną przyszłość z Cemex” jest wsparcie w dążeniu do gospodarki niskoemisyjnej w Polsce, zwłaszcza w sektorze budownictwa. Osiągnięcie neutralności węglowej to priorytet Cemex, który poprzez dostarczanie zrównoważonych produktów i rozwiązań oraz promocję innowacyjności oraz gospodarki przyjaznej środowisku kontynuuje proces redukcji emisji CO2.


O Cemex

Cemex to globalna firma z branży materiałów budowlanych, która troszczy się o lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń, dzięki zrównoważonym produktom i rozwiązaniom. Poprzez nieustanne innowacje oraz szeroko zakrojone prace badawcze i rozwojowe, firma dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Cemex to lider gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym, a dzięki wdrażaniu nowych technologii, jest również pionierem w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych i surowców wtórnych w procesach produkcyjnych. Cemex oferuje cement, beton towarowy, kruszywa oraz rozwiązania urbanizacyjne na rozwijających się rynkach całego świata, a międzynarodowy zespół świadczy na rzecz klientów wysokiej jakości usługi, wykorzystując technologie cyfrowe.

Więcej informacji na www.cemex.pl

Rozwój i wdrażanie technologii materiałów budowlanych CEMEX jest częścią globalnego networku ds. badań i rozwoju, na czele z Centrum Badań CEMEX z Siedzibą w Szwajcarii.

Prawa autorskie © 2023 CEMEX Innovation Holding Ltd., Szwajcaria; Wszystkie prawa zastrzeżone.