Belki dwuteowe to przyszłość nowoczesnych konstrukcji ścian, stropów i dachów

Od litego drewna suchego są lżejsze o blisko połowę i aż o 90% bardziej stabilne wymiarowo. Lekkie i wytrzymałe na zginanie belki dwuteowe, stanowiące podstawę systemu konstrukcyjnego STEICO, pozwalają przykryć strop do dziewięciu metrów bez dodatkowych podpór.

Belka dwuteowa STEICOjoist jest idealnym rozwiązaniem w miejscach występowania silnych naprężeń zginających, jak np. belki stropowe i krokwie. Fot. STEICO

Dlaczego warto zastąpić tradycyjne drewno konstrukcyjne belkami dwuteowymi? Ponieważ zachowując walory naturalnego surowca, budujemy z materiału o niezmiennych właściwościach i stałej wilgotności, który nie zmieni kształtu i wymiarów po zamontowaniu pozostałych warstw. Ma to zasadniczy wpływ na szczelność, a co za tym idzie na żywotność całej konstrukcji.

Smukłe belki dwuteowe STEICO to wyjątkowo lekkie i wytrzymałe elementy nośne przeznaczone dla budownictwa wysoce energooszczędnego. Fot. STEICO

W zależności od przeznaczenia belki dwuteowe produkowane są w dwóch rodzajach: STEICOwall i STEICOjoist – mogą być stosowane jako krokwie, do wykonywania stropów i konstrukcji ścian szkieletowych. STEICOjoist wykorzystuje się do budowy dachu o najbardziej popularnej i najczęściej stosowanej na świecie konstrukcji płatwiowo-kleszczowej, o długości krokwi nawet do 16 m. Taką konstrukcję dachu można zastosować zarówno na dachach dwuspadowych, płaskich, jak i stromych (nawet do ok. 70 stopni).

Lekkie, ale sztywne

Największą zaletą charakterystycznego dla belek przekroju dwuteowego jest połączenie bardzo dużej sztywności i wytrzymałości z bardzo małą wagą. Smukłe i wyjątkowo lekkie belki dwuteowe nawet przy znacznych rozpiętościach wyróżniają się bardzo niską masą własną. Powoduje to, iż konstrukcja więźby dachowej, stropów i ścian, a w rezultacie całego budynku, staje się znacznie lżejsza.

Lżejsze od suchego drewna litego o ok. 50% belki dwuteowe są łatwe w transporcie na plac budowy. Elementy produkowane są w długościach do 16 m, a ich ciężar wynosi od 2,4 kg/m (STEICOwall o wymiarach 45 × 160 mm) do 6,4 kg/m (STEICOjoist o wymiarach 90 × 400 mm).

Belka STEICOwall jest przeznaczona do miejsc, w których występują osiowe naprężenia, jak np. słupy ścienne lub jako mocowane dodatkowo belki dystansujące, np. przy podestach lub konstrukcjach tzw. dachów odwróconych. Fot. STEICO

Możliwość cięcia dwuteowników podstawowymi narzędziami do obróbki drewna skraca czas przygotowania i montażu całej konstrukcji. Belek nie trzeba impregnować. W ich przestrzeni można poprowadzić instalacje techniczne poprzez otwory wywiercone w środniku.

Bez mostków cieplnych

Belki STEICOwall i STEICOjoist są najbardziej energooszczędnym rozwiązaniem dla konstrukcji ścian i dachów. Ich przekrój pozwala wyeliminować liniowy mostek termiczny, a to jak wiadomo przyczynia się do ograniczenia strat ciepła przez przegrody zewnętrzne. Zamieniając drewno lite lub klejone na belki dwuteowe, przy porównywalnych przekrojach, można uzyskać przynajmniej 40-procentową redukcję mostków cieplnych.

Przekroje belek dwuteowych umożliwiają właściwe zaizolowanie przegrody, nie zwiększając przy tym w znaczny sposób kosztów produkcji. Warstwa termoizolacyjna jest wciskana pomiędzy elementy konstrukcyjne. Fot. STEICO

Ściana o szerokości 30 cm ze słupami z belek dwuteowych (60 × 300 mm) ma o 12% mniejszy współczynnik przenikania ciepła U niż ściana o takiej samej szerokości ze słupami z drewna litego (60 × 300 mm).

Nieduża grubość środnika, wykonanego z wytrzymałej, twardej płyty pilśniowej o zwiększonej odporności na wilgoć, pozwala również na jego właściwe zaizolowanie. Produkowane w wymiarach od 16 do 50 cm wysokości belki dwuteowe zapewniają odpowiednią powierzchnię do zaizolowania dachu i stropu, a nawet na skonstruowanie przegrody budynku energooszczędnego lub pasywnego, bez nadmiernego poszerzania przegrody i nie zwiększając jednocześnie w znaczny sposób kosztów konstrukcji.

  

*****

Belki dwuteowe STEICO są produkowane w dwóch typach:

belki STEICOwall – element konstrukcyjny przeznaczony do przenoszenia obciążeń pionowych. Belki mają środnik z płyty pilśniowej twardej o grubości 6 lub 8 mm oraz pasy wykonane z kompozytu LVL R o klasie 1.6E. W konstrukcjach szkieletowych belki tego typu mogą być stosowane jako słupki ścienne w przegrodach ścian zewnętrznych i wewnętrznych.

• belki STEICOjoist – element konstrukcyjny przeznaczony do przenoszenia obciążeń pionowych i prostopadłych. Belki mają środnik z płyty pilśniowej twardej o grubości 8 mm oraz pasy wykonane z kompozytu LVL R o klasie 2.0E. W konstrukcjach szkieletowych belki tego typu mogą być stosowane jako słupki ścienne, belki stropowe oraz krokwie.

tabela 1

Wartości charakterystyczne pasów z forniru klejonego warstwowo w N/mm2 lub w kg/m3

Belki dwuteowe z pasami z forniru klejonego warstwowo

Właściwości

STEICOjoist

STEICOwall

Wytrzymałość na zginanie fm,k

48

26

Wytrzymałość na rozciąganie ft,k

36

16

Wytrzymałość na ściskanie fc,k

36

22

Średni moduł sprężystości podłużnej Emean

13 800

11 000

Moduł sprężystości podłużnej E05

11 600

10 000

Gęstość objętościowa kg/m3 pk

480

430

tabela 2

Wartości charakterystyczne środników z płyty twardej pilśniowej w N/mm2 lub w kg/m3

Środnik z płyty pilśniowej twardej STEICO typu HB.HLA 1

Właściwości

STEICOjoist/STEICOwall

Wytrzymałość na zginanie w płaszczyźnie płyty fm,k

31

Wytrzymałość na ścinanie w płaszczyźnie płyty fv,k

14

Wytrzymałość na ściskanie w płaszczyźnie płyty fc,k

21

Średni moduł sprężystości podłużnej Emean

5 300

Średni moduł sprężystości poprzecznej Gmean

2 100

Gęstość objętościowa kg/m3 pk

900