CEMEX wprowadza na rynek nowe niskoemisyjne cementy 
w ramach strategii “Future in Action”

 Oferta produktowa CEMEX Polska wzbogaciła się o dwa nowe niskoemisyjne cementy. Klienci firm z segmentu betonu towarowego, prefabrykacji i infrastruktury, jak również wykonawcy pracujący na konfekcjonowanych wyrobach CEMEX, mogą już korzystać z produktów: Vertua® Plus CEM II/A-LL 42,5 R – NA oraz CEM II/B-M (S-V) 42,5 R, które umożliwiają obniżenie śladu węglowego w wytwarzanych przez nich wyrobach. 

Kompozycja cementu Vertua® Plus CEM II/A-LL 42,5 R – NA powstała przy wykorzystaniu wysokiej jakości klinkieru i kamienia wapiennego. Charakteryzuje się doskonałymi parametrami użytkowymi i obniżonym śladem węglowym. Właściwości tego cementu umożliwiają zastosowanie go w produkcji betonu towarowego, w różnych segmentach prefabrykacji, a także w aplikacjach z obszaru infrastruktury drogowej. 

To już kolejny cement w portfolio niskoemisyjnych produktów z linii Vertua® wytwarzanych przez CEMEX, który potwierdza naszą determinację w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej w ramach przyjętej strategii “Future in Action”. Skład tego cementu umożliwił zmniejszenie śladu węglowego o 13% w odniesieniu do cementów CEMEX z grupy CEM I o podobnych parametrach.

Kolejną nowość w ofercie CEMEX w Polsce stanowi cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-M (S-V) 42,5 R. Jego uniwersalne właściwości wynikają z połączenia klinkieru portlandzkiego, żużla wielkopiecowego i popiołu lotnego krzemionkowego. Wykorzystanie unikalnych właściwości każdego ze składników w jednym cemencie, pozwoliło na stworzenie cementu łączącego w sobie parametry i zalety cementów czystych i cementów z dodatkami.

Skład cementu CEM II/B-M (S-V) 42,5 R został opracowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wykorzystanie zdekarbonizowanych surowców w procesie produkcji pozwoliło na obniżenie śladu węglowego o 27% w porównaniu z cementem CEM I 42,5 R oraz o 12% względem cementu CEM II/A-V 42,5 R.

– Do głównych zadań naszych specjalistów pracujących nad nowymi produktami w ramach interdyscyplinarnych zespołów projektowych należy opracowywanie dla naszych klientów takich rozwiązań produktowych, które mają najwyższe parametry jakościowe i jednocześnie zmniejszone oddziaływanie na środowisko. Poszerzanie oferty wysokiej klasy cementów, charakteryzujących się niższą emisją CO2, to potwierdzenie naszego zaangażowania w dalszy rozwój proekologicznych rozwiązań budowlanych – mówi Rafał Gajewski, Dyrektor Pionu Handlowego w CEMEX Polska.

CEMEX dla klimatu: strategia “Future in Action”

Wdrażanie niskoemisyjnych produktów wpisuje się w globalną strategię CEMEX „Future in Action”. Jej cel to przeciwdziałanie zmianom klimatu, m.in. poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla z naszych 

zakładów produkcyjnych. Do 2050 roku CEMEX zamierza dostarczać wszystkim klientom na świecie beton o zerowej emisji CO2 netto.

Portfolio CEMEX Polska jest konsekwentnie wzbogacane o niskoemisyjne rozwiązania dla zrównoważonego budownictwa. W 2021 roku firma zaoferowała swoim klientom pierwsze produkty Vertua®, które pozwalają na znaczącą redukcję śladu węglowego w ramach realizowanych inwestycji. Są to:

  • cement portlandzki popiołowy Vertua® Plus CEM II/A-V 52,5 R-NA, który charakteryzuje się o ok. 20% niższym śladem węglowym niż cementy CEM I o podobnych parametrach,  
  • cement Vertua® Ultra CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA, który jest produktem łączącym w sobie doskonałość techniczną do wielu zastosowań, ze znaczącym ograniczeniem wpływu na środowisko.

Więcej o cementach Vertua® można dowiedzieć się na stronie: https://www.cemex.pl/vertua-cement-niskoemisyjny

O CEMEX Polska

CEMEX to globalna firma z branży materiałów budowlanych, która troszczy się o lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń, dzięki zrównoważonym produktom i rozwiązaniom. Poprzez nieustanne innowacje oraz szeroko zakrojone prace badawcze i rozwojowe, firma dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej. CEMEX to lider gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym, a dzięki wdrażaniu nowych technologii, jest również pionierem w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych i surowców wtórnych w procesach produkcyjnych. CEMEX oferuje cement, beton towarowy, kruszywa oraz rozwiązania urbanizacyjne na rozwijających się rynkach całego świata, a międzynarodowy zespół świadczy na rzecz klientów wysokiej jakości usługi, wykorzystując technologie cyfrowe.
Więcej informacji na www.cemex.pl

Rozwój i wdrażanie technologii materiałów bu­dowlanych CEMEX jest częścią globalnego ne­tworku ds. badań i rozwoju, na czele z Centrum Badań CEMEX z Siedzibą w Szwajcarii. 

Prawa autorskie © 2022 / CEMEX Innovation Holding Ltd., Szwajcaria; Wszystkie prawa zastrzeżone.