Energia odnawialna od PGE w zakładach CEMEX jako potwierdzenie realizacji strategii „Future in Action”

Do 2023 roku cała energia elektryczna kupowana do 36 zakładów CEMEX Polska będzie pochodziła ze źródeł odnawialnych, zapewnianych głównie przez PGE Polską Grupę Energetyczną oraz częściowo z własnych instalacji fotowoltaicznych. CEMEX Polska kontynuuje w ten sposób swoje zaangażowanie w odpowiedzialne gospodarowanie zasobami naturalnymi, w ramach realizowanej strategii „Future in Action”, której celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatu.

CEMEX Polska otrzymał certyfikat poświadczający, że całość energii elektrycznej nabywanej od PGE na potrzeby działalności produkcyjnej w latach 2022-2023 będzie pochodziła ze źródeł odnawialnych. Kontrakt dotyczy 36 zakładów należących do CEMEX Polska, o 4 więcej niż w latach poprzednich. Oznacza to, że już większość zakładów produkcyjnych należących do firmy będzie bazować w całości na zielonej energii. Zużycie energii elektrycznej wynosi w tych zakładach rocznie ok. 300 GWh. To efekt uzgodnień i współpracy biznesowej ze spółką PGE Obrót, która jest sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych, działającą w ramach Grupy PGE, z którą CEMEX Polska współpracuje od ponad 12 lat.

Współpraca z PGE Obrót w zakresie zakupu energii elektrycznej wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju oraz ochrony klimatu CEMEX. Firma CEMEX dąży do ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz pragnie racjonalnie gospodarować zasobami naturalnymi.

Oparcie produkcji przemysłowej, takiej jak produkcja cementu czy betonu towarowego, na odnawialnych źródłach energii to znaczący krok na drodze do zmniejszenia śladu węglowego. To również kolejny element w realizacji strategii „Future in Action” mającej na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i minimalizacji wpływu przemysłu na klimat – mówi Jacek Nowosad, Menadżer ds. Zarządzania Energią w CEMEX Polska.

CEMEX Polska skorzystał z oferty specjalnej PGE Obrót „Naturalnie, że energia”, promującej przyjazny środowisku sposób pozyskiwania energii elektrycznej i gwarantującej jej pochodzenie z odnawialnych źródeł energii.

Odpowiedzialność za środowisko naturalne traktujemy na równi z dążeniem do osiągnięcia jak najlepszych wyników finansowych, dlatego cieszy nas, że coraz więcej naszych klientów stawia na zieloną energię. Stale rozwijamy nasze portfolio produktowe związane z OZE, zapewniając naszym klientom dostęp do ekologicznej energii i wspierając ich w procesie zielonej transformacji – mówi Janusz Magoń, wiceprezes zarządu PGE Obrót, nadzorujący pion sprzedaży i obsługi.

Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej ma także przybliżyć CEMEX do osiągnięcia swojego celu w zakresie redukcji emisji CO2 w swoich zakładach w Europie. Do 2030 roku planowane jest ograniczenie emisji o co najmniej 55%. Zwiększenie wykorzystania OZE to krok ku przeciwdziałaniu zmianom klimatu i wzmocnieniu zaangażowania firmy na rzecz redukcji emisji CO2 z prowadzonej działalności.

O CEMEX Polska

CEMEX to globalna firma z branży materiałów budowlanych, która troszczy się o lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń, dzięki zrównoważonym produktom i rozwiązaniom. Poprzez nieustanne innowacje oraz szeroko zakrojone prace badawcze i rozwojowe, firma dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej. CEMEX to lider gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym, a dzięki wdrażaniu nowych technologii, jest również pionierem w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych i surowców wtórnych w procesach produkcyjnych. CEMEX oferuje cement, beton towarowy, kruszywa oraz rozwiązania urbanizacyjne na rozwijających się rynkach całego świata, a międzynarodowy zespół świadczy na rzecz klientów wysokiej jakości usługi, wykorzystując technologie cyfrowe.

Więcej informacji na www.cemex.pl