Fala renowacji szansą dla rynku izolacji

Komisja Europejska przyjęła plan zakładający renowacje 35 milionów budynków do 2030 roku. Ma to pobudzić gospodarkę po pandemii COVID-19 oraz pomóc osiągnąć zamierzone przez Unię cele klimatyczne. Jednym z rozwiązań, które mogą to ułatwić są wysokiej jakości izolacje techniczne.

Nadchodzi fala renowacji

W październiku 2020 roku Komisja Europejska opublikowała strategię na rzecz fali renowacji. Ma ona na celu do 2030 roku poprawić efektywność energetyczną budynków oraz doprowadzić do przekształcenia nie tylko sektora budowlanego, ale również energetycznego. Jest nad czym pracować – budynki w Unii Europejskiej odpowiadają za 40% zużycia energii oraz 36% emisji gazów cieplarnianych, a 75% budowli jest nieefektywnych energetycznie.

Stwarza to wyzwania dla całej gospodarki, gdyż fala renowacji ma również pobudzić będącą w spowodowanym pandemią COVID-19 kryzysie Europę. Plany są ambitne – zakładają one, że do 2030 roku odnowionych zostanie 35 milionów budynków, a także stworzonych zostanie 160 tysięcy zielonych miejsc pracy. W dłuższej perspektywie czasowej podjęte teraz działania mają doprowadzić do osiągnięcia neutralności klimatycznej, co Unia planuje osiągnąć do 2050 roku.

Zamknięcie krajów wymuszone przez koronawirusa sprawiło, że spędzaliśmy więcej czasu w domach, przez co zaczęliśmy zwracać większą uwagę na ich jakość. Ta, momentami, pozostawia sporo do życzenia – z danych wynika, że 1/5 budynków w Polsce powstała przed 1945 rokiem. Ich wiek pośrednio przekłada się na ich stan techniczny.

Zmiany klimatu i energetyka – wyzwania na przyszłość

Próba rozwiązania problemów z efektywnością energetyczną budynków wiąże się też z walką z ubóstwem energetycznym. Problem ten, choć niezbyt często poruszany, jest poważny – szacuje się, że w Polsce dotyczy on 17,1% populacji, a więc prawie 6,5 miliona osób. Pokazuje to wyraźnie skalę zjawiska.

Kolejnym problemem, z którym zmierzyć się ma fala renowacji są zmiany klimatyczne. Jest z czym walczyć – rok 2020 był najcieplejszym rokiem w historii Europy. Głównym powodem rosnących temperatur są emisje gazów cieplarnianych, więc jednym z najważniejszych założeń fali renowacji jest przejście na odnawialne i nieemisyjne źródła energii.

Cel ma zostać osiągnięty różnymi metodami. Pierwszym krokiem będzie przygotowanie nowych, bardziej rygorystycznych przepisów i norm energetycznych. Ma to iść w parze z finansowaniem, zarówno ze strony instytucji unijnych, jak też podmiotów prywatnych. Władze Unii będą również aktywnie zachęcać, poprzez projekty i szkolenia, do inwestowania w szkolenia pracowników, jak też w zrównoważone wyroby i usługi budowlane.

Izolacje techniczne rozwiązaniem w renowacjach

Podjęte przez europejskie instytucje działania otwierają szereg możliwości przed współczesnym rynkiem izolacji technicznych – mówi Cezary Naliwajek, Sales & Marketing Manager Thermaflex Insulation Europe – Zastosowanie odpowiedniej jakości otulin izolacyjnych jest w stanie znacząco poprawić parametry energetyczne budynku, co bezpośrednio przełoży się nie tylko na zwiększenie jego żywotności, ale również zmniejszenie kosztów użytkowania.

Można się więc spodziewać, że w nadchodzących latach, w związku z falą renowacji, na znaczeniu zyskają produkty certyfikowane znakiem Cradle to Cradle czy posiadające Środowiskową Deklarację Produktu (EPD). Jest to wyraźna informacja, że takie wyroby nie powodują negatywnego wpływu na środowisko oraz wpisują się w założenia ekonomii cyrkularnej. Takie produkty wytwarzane są np. w firmie Thermaflex. Parametry techniczne produktu ThermaSmart PRO oraz użyte surowce przy jego produkcji zapewniają bezpieczeństwo w użytkowaniu, spełniają obecne oczekiwania rynku izolacyjnego oraz są zgodne z wymaganiami prawa.

Termomodernizacje budowli przybiorą w najbliższych latach na sile, gdyż są one najskuteczniejszym sposobem na poprawę efektywności energetycznej budynku. Oprócz tego, można się spodziewać, że zmianom ulegną także instalacje sanitarne i grzewcze, które, przy złym wykonaniu, mogą być przyczyną dużych strat ciepła. Izolacje z pianki poliolefinowej zapewniają nie tylko dobre właściwości techniczne, ale również są w pełni zdatne do recyklingu.

Systemy izolacji technicznych z pewnością odegrają ważną rolę w nadchodzących działaniach związanych z falą renowacji. Naczelną ideą stojącą za rozpoczętym przez Komisję Europejską programem jest położenie nacisku na zrównoważony rozwój i neutralność klimatyczną, co jest możliwe do wykonania tylko z odpowiedniej jakości technologiami. Otwiera to szerokie perspektywy przed rynkiem izolacyjnym, który może stać się aktywnym podmiotem w kształtowaniu nowej rzeczywistości.