Lafarge w Polsce realizuje kolejne kroki w dekarbonizacji i odchodzi od produkcji podstawowych cementów portlandzkich

Podjęte działania to konsekwencja przyjętej przez Lafarge w Polsce strategii zrównoważonego rozwoju do 2030 roku oraz postanowień europejskiej branży cementowej związanych z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu oraz pakietu Fit for 55.

  • Lafarge obniży w tym roku swoje emisje o 100 000 ton, co stanowi -5% w stosunku do roku 2020. Tak duża redukcja to efekt m.in. zmian w portfolio produktowym, w którym Lafarge stawia na bardziej ekologiczne rozwiązania.
  • Do końca 2025 roku firma zakończy w Polsce produkcję cementów portlandzkich posiadających obecnie największy ślad węglowy. Będą one zastępowane bardziej zielonymi cementami.
  • Jednocześnie Lafarge stawia na produkcję zielonych cementów z grupy ECOPlanet, które mają ponad 40% redukcję śladu węglowego niż tradycyjny cement i powstają przy użyciu materiałów z recyklingu. Już dziś stanowią one 10% w sprzedaży cementu w tych rejonach kraju, w których jest już dostępny.
  • Przejście do produkcji zielonych rozwiązań, jak i trwająca modernizacja cementowni Małogoszcz, nie zakłócają bieżącej obsługi klientów.

Realizując założenia strategii zrównoważonego rozwoju, Lafarge w Polsce do końca 2025 roku odejdzie od produkcji cementów CEM I. Będzie to odejście stopniowe, które rozpocznie się już z końcem 2022 roku wycofaniem CEM I 42,5 R Special w worku. W ten sposób powstanie przestrzeń do sukcesywnego wprowadzania i promowania na rynku zielonych rozwiązań o zbliżonych właściwościach technicznych i wysokich walorach ekologicznych. To pozwoli na budowanie obiektów o niższym śladzie węglowym.

Będziemy rozwijać produkcję zielonych cementów z rodziny ECOPlanet. To cementy które mają o minimum 40% niższy ślad węglowy, niż tradycyjny cement portlandzki CEM I i powstają przy użyciu dodatków mineralnych, w tym materiałów pochodzących z recyklingu. W cemencie materiały te znajdują swoje drugie życie. Jest to jednocześnie nasz wkład w gospodarkę obiegu zamkniętego w Polsce oraz ograniczenie emisji, dając przy tym dodatkową wartość Klientom i możliwość budowania w sposób bardziej ekologiczny – mówi Maciej Sypek, Dyrektor Generalny Sprzedaży, Wiceprezes Zarządu Lafarge w Polsce. Już w tym roku udział ECOPlanet w ogólnej sprzedaży z Cementowni Kujawy wyniósł 10%.

Jednak to nie koniec działań. W 2021 roku firma obniży swoje całkowite emisje z produkcji o 100 000 ton co stanowi redukcję o 5% w porównaniu do zeszłego roku. To wynik podejmowanych działań modernizacyjnych, wprowadzenia zdekarbonizowanych surowców do produkcji cementu i rozpoczęcia produkcji zielonych cementów z rodziny ECOPlanet, szczególnie CEM IV Dynamic w Cementowni Kujawy. Tym samym Lafarge konsekwentnie realizuje jeden z celów strategii zrównoważonego rozwoju, jakim jest gospodarka obiegu zamkniętego oparta na recyklingu materiałów. Zgodnie z nim do 2030 roku firma zwiększy z obecnych 1,2 mln ton do 1,7 mln ton wykorzystanie takich surowców do produkcji cementów. Dodatkowo do 2030 roku, zwiększy również wykorzystanie z obecnych 0,4 do 0,5 mln ton frakcji odpadów nie poddających się recyklingowi w tym odpadów opakowaniowych, przemysłowych i komunalnych do produkcji paliwa alternatywnego, zastępując tym samym w 80-procentach stosowanie węgla do produkcji ciepła w cementowni.

Mamy ambicję być liderem dekarbonizacji naszego sektora i w 2030 roku obniżyć nasze emisje o 55% w stosunku do 1990 roku. Dlatego do tej pory zainwestowaliśmy blisko 3 mld złotych w modernizację naszych zakładów i robimy to nadal. Jednocześnie będziemy poszerzać portfolio naszych zrównoważonych produktów takich jak ECOPlanet, ECOPact, Airium, Agilia Fibro o inne rozwiązania tak, aby zmniejszyć ślad węglowy budynków, zapewniając przy tym jego użytkownikom komfort i bezpieczeństwo – mówi Xavier Guesnu, CEO Lafarge w Polsce.

Działania podejmowane przez Lafarge są spójne ze strategią Grupy Holcim oraz przyjętą inicjatywą „Fit for 55”, która zakłada, że do 2030 roku Unia Europejska zredukuje emisje CO2 o 55%. Rozwiązania tam zawarte mają zwiększyć motywację biznesu – w tym sektora budowlanego – do systematycznego wdrażania na rynek zielonych rozwiązań.

Więcej o strategii Lafarge w zakresie zrównoważonego rozwoju znajduje się tutaj.

***

O Lafarge w Polsce

Lafarge jest światowym liderem w zakresie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań budowlanych.

Tworzymy przyjazne dla środowiska produkty i rozwiązania, takie jak: ECOPact – beton o prawie 50% mniejszym śladzie węglowym niż standardowy beton towarowy, zielone cementy o 30-50% mniejszym śladzie węglowym niż czysty cement portlandzki CEM I i wiele innych. Do ich produkcji wykorzystujemy materiały i surowce z recyklingu.

Lafarge w Polsce jest częścią globalnej Grupy Holcim – zatrudniającej ok. 70 tys. osób w 70 krajach w czterech segmentach: Cement, Beton, Kruszywa oraz Rozwiązania i Produkty. Holcim wspiera tworzenie bardziej zrównoważonych i ekologicznych miast, powstaniu inteligentnej infrastruktury i poprawie standardów życia na całym świecie.

Więcej informacji na stronie: www.lafarge.pl; www.holcim.com