“Liga Innowacyjności” – pracownicy cennym źródłem nowatorskich pomysłów

Według danych GUS, w latach 2020-2022, 36,1% firm przemysłowych w Polsce działało aktywnie innowacyjnie. Oznacza to wzrost o prawie 10 punktów procentowych w porównaniu z okresem 2019-2021. Każda innowacja ma swoje źródło. Inspiracja może płynąć z działań konkurencji czy oczekiwań klientów, jednak nie zawsze trzeba szukać jej poza organizacją. Źródłem innowacji w firmie mogą być też pracownicy. Jak wykorzystać potencjał i umiejętności zatrudnionych osób?

Przewagę w biznesie można tworzyć poprzez inwestycje w różne obszary przedsiębiorstwa. Od zaplecza finansowego, przez wykwalifikowany personel, aż po długofalowe strategie poparte przemyślanymi inwestycjami. Obecnie, w czasach dużej konkurencji na rynku na znaczeniu zyskują innowacje, których potencjał odkrywa coraz więcej polskich firm.

Rosnące zaangażowanie przedsiębiorstw w tym obszarze potwierdzają nie tylko dane GUS, ale także wyniki Europejskiego Rankingu Innowacyjności opracowanego przez Komisję Europejską. Raport zawiera analizę porównawczą wskaźników w zakresie badań naukowych i innowacji w państwach członkowskich UE. Jak wynika z raportu Polska wykazuje się wynikiem 62,8%, co klasyfikuje ją jako Wschodzącego Innowatora. W porównaniu do średniej europejskiej wyniki polskiej gospodarki rosną szybciej o 8,5 punktu procentowego, co świadczy o szybkim tempie rozwoju innowacyjności w kraju. To dowód na to, że inwestycje w innowacje stają się kluczowym elementem strategii rozwoju gospodarczego.

Podstawowym wyzwaniem jest postawienie pierwszego kroku, a więc znalezienie pomysłu na innowacyjne działania oraz dalszy przebieg procesów decyzyjnych związany z ich podejmowaniem. Gdzie szukać inspiracji? Czynników wpływających na procesy innowacyjne jest wiele. Często jest to chęć nadążenia za konkurencją czy trendami na rynku, jak też odpowiadanie na zmieniające się potrzeby i oczekiwania klientów. Podobnie jest w przypadku źródeł innowacji.

Jak wynika z IV edycji badania „Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw” przeprowadzonego przez PARP, w 2021 r. innowacje w firmach animują osoby zarządzające, które często też podejmują ostateczne decyzje w sprawie ich wdrożenia. W przypadku większych firm działalność innowacyjna często stymulowana jest przez pracę powołanych do tego celu jednostek organizacyjnych lub zespołów kreatywnych i B+R. Znaczącym źródłem innowacji jest też otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa. Według badania PARP 53,6% firm aktywnych innowacyjnie oraz 58,3%, które realizowały projekt innowacyjny w sposób nieskuteczny, tzn. przerwały go, zaniechały lub nie ukończyły, zadeklarowało współpracę z partnerami zewnętrznymi w celu podjęcia działań innowacyjnych. Mogą to być uczelnie wyższe, zewnętrzne jednostki B+R, firmy konkurencyjne, odbiorcy, dostawcy czy doradztwo firm konsultingowych i doradczych. Warto jednak zwrócić uwagę także na wewnętrzne źródła innowacji, do których należą: prace własnego działu B+R, technologia czy proinnowacyjna kultura organizacyjna, własna kadra – wiedza, doświadczenie, kwalifikacje i umiejętności pracowników oraz różne metody gromadzenia pomysłów np. burze mózgów. Jak zachęcić pracowników do aktywności w tym obszarze oraz jakie efekty może przynieść takie działanie?

Pracownicy motorem innowacji w firmie

Aktywne podejmowanie prób opracowania nowych, przełomowych rozwiązań w danej dziedzinie przy jednoczesnym angażowaniu w nie całego zespołu jest znane krajowym przedsiębiorstwom. Do takich należy m.in. firma Sienkiewicz zajmująca się produkcją prefabrykatów betonowych, która w październiku 2023 zakończyła kolejną już edycję wewnętrznego konkursu „Liga Innowacyjności”. Biorący w nim udział pracownicy zgłaszali własne propozycje innowacyjnych zmian, które mają na celu ulepszyć jakość produkowanych wyrobów i sposób, w jaki będą wykonywane.

Nasza firma ma charakter rodzinny i zależy nam na tym, żeby każdy pracownik czuł się częścią organizacji. To powoduje, że pracownik związany jest wartościami i poczuciem, że buduje nie tylko samoświadomość, ale również czuje swój wkład w realne zmiany, które są wdrażane. Budowanie motywacji w zaangażowanie pracowników wpływa korzystnie, jednoczy, przywiązuje do samej idei wartości wizji organizacji – komentuje Emilia Mieszkowska, HR Business Partner w firmie Sienkiewicz.

Konkurs „Liga Innowacyjności” przeprowadzany jest w przedsiębiorstwie od wielu lat, a za wdrażanie projektu odpowiedzialny jest Andrzej Woźniakowski, Koordynator HR oraz ekspert ds. innowacji i zarządzania kapitałem ludzkim w firmie Sienkiewicz. W konkursie uczestniczą pracownicy firmy zgłaszając pomysły na innowacyjne zmiany w swoich wyrobach i sposobach ich wykonania.

Idea konkursu Ligi Innowacyjności przynosi firmie cały szereg korzyści – w tym obniża koszty produkcji, zwiększa jakość wyrobów i ich nowoczesność, sprzyja poprawianiu bezpieczeństwa pracy i stymuluje talenty racjonalizatorskie pracowników. Najważniejsze efekty tej inicjatywy to nie tylko jakość i innowacyjność produkcji, ale zwiększanie bezpieczeństwa pracy. Konkurs ten wspaniale buduje poczucie satysfakcji pracowników i ich poczucie sprawstwa – zaznacza Andrzej Woźniakowski.

Wśród zgłoszonych pomysłów usprawniających produkcję znalazły się między innymi takie pomysły, jak:  zmiana składu dodatków do mieszkanek wykorzystywanych do produkcji betonu, dostosowanie hali produkcyjnej do manipulacji półproduktami, stół do produkcji zbrojeń, lustro zapewniające łatwy podgląd stanu zapełnienia kosza z betonem, zmiana konstrukcji zamków do form, która umożliwia zmniejszenie strat betonu i wydłużenie okresów pracy bezawaryjnej czy zmiany konstrukcyjne wprowadzane do form używanych do produkcji.

Firma Sienkiewicz planuje dalsze poszukiwania innowacyjnych rozwiązań poprzez realizację kolejnych edycji konkursu „Lider innowacyjności”. Przedsiębiorstwo posiada również duży dział badawczo-rozwojowy, który opracowuje nowe rodzaje produktów betonowych.

____________

Firma SIENKIEWICZ jest producentem prefabrykatów betonowych i żelbetowych ze 100% polskim kapitałem, którego wyróżnia wieloletnie doświadczenie w prefabrykacji, nastawienie na nieustanny rozwój i inwestycje w innowacje technologiczne oraz wykwalifikowana kadra, która jest z nami od lat i dzięki zdobytej wiedzy zapewnia profesjonalną usługę oraz doradztwo. Asortyment produktów firmy obejmuje prefabrykaty betonowe i żelbetowe dla takich obszarów i branż, jak: kanalizacja, kolejnictwo, retencja, drogownictwo, gazownictwo, budownictwo inżynieryjne i deweloperskie oraz elementy nietypowe, w tym niestandardowe wzory płyt i obiektów z betonu: opracowywane według indywidualnego projektu i odlewane na zamówienie.