To już III edycja konkursu “Kreuj zieloną przyszłość z Cemex” dla studentów!

Ruszyła III edycja konkursu „Kreuj zieloną przyszłość z Cemex”. Cieszący się popularnością wśród młodzieży akademickiej projekt, po raz kolejny zachęca do angażowania się w tworzenie innowacyjnych  rozwiązań. Cemex, w ramach strategii klimatycznej firmy “Future in Action”, stawia na działania, które mogą zmienić branżę budowlaną i przyczynić się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Tegoroczna III edycja konkursu skierowana jest do studentów i absolwentów wyższych uczelni technicznych, których prace opisują nowatorskie badania lub innowacyjne pomysły, skupiające się na jednym z poniższych obszarów tematycznych:

  • Działania w celu redukcji CO2 w łańcuchu wartości 5C (5 punktów: klinkier, cement, beton, budownictwo, rekarbonatyzacja),
  • Ekologiczne i innowacyjne rozwiązania materiałowe ograniczające wykorzystanie zasobów naturalnych (surowce alternatywne lub z recyklingu),
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym: zagospodarowanie surowców odpadowych, przywrócenie materiałów do obiegu,
  • Optymalizacja i poprawa efektywności procesów produkcyjnych oraz produktów.

W konkursie mogą wziąć udział prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie i podyplomowe obronione od września 2022 roku, nie zgłaszane wcześniej do konkursów organizowanych przez Cemex.

Zainteresowani mogą przesyłać swoje prace do 17.03.2024 za pośrednictwem dedykowanego formularza www.kreujzielonaprzyszlosc.pl

Zgodnie z regulaminem konkursu, organizator do 30 kwietnia 2024 roku poinformuje uczestników o kwalifikacji do II etapu. Dziesięć osób, które przejdą do kolejnego etapu, zaprezentuje swoje prace przed Jury i Kapitułą Konkursu do końca czerwca 2024 roku.

Konkurs „Kreuj zieloną przyszłość z Cemex” wpisuje się w globalną strategię firmy „Future in Action”, której celem jest redukcja emisji  CO2 we wszystkich zakładach Cemex w Europie, o co najmniej 55% do 2030 roku. Jest także sposobem na zaangażowanie społeczności studenckiej i naukowej w proces poszukiwania proekologicznych rozwiązań wspomagających osiągnięcie neutralności klimatycznej.

Nagrody

Podobnie jak w poprzednich edycjach, laureaci zwycięskich prac zostaną wyłonieni przez Jury i Kapitułę Konkursową, reprezentowaną przez ekspertów z Cemex oraz przedstawicieli świata nauki. Komisja konkursowa oceni zgłoszenia pod względem ich innowacyjności, potencjału zastosowania w praktyce, skali wpływu na środowisko i możliwości wdrożenia w branży budowlanej.

Na autorów  najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody:

  • Pierwsze miejsce – 7 tys. PLN
  • Drugie miejsce – 5 tys. PLN
  • Trzecie miejsce – 3 tys. PLN

Dodatkowo, promotorzy zwycięskich prac otrzymają odpowiednio: 3.5 tys. zł, 2.5 tys. i 1.5 tys. zł.

Cemex Polska od lat angażuje się w promowanie działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Po raz trzeci wychodzi z inicjatywą Konkursu „Kreuj zieloną przyszłość z Cemex, by wyłonić i nagrodzić najlepsze, najbardziej nowatorskie prace dyplomowe, poświęcone nowoczesnym ekologicznym rozwiązaniom dla branży cementowej, betonowej i kruszywowej.

– Współpraca z uczelniami w tym zakresie to ważny krok w kierunku naszej wspólnej, zielonej przyszłości – mówi Rafał Gajewski, Dyrektor Pionu Handlowego, Członek Zarządu Cemex Polska. – Zmiany klimatyczne zachodzące w środowisku są nieodwracalne i nie sposób przed nimi uciec. Dlatego też tak istotne jest podejmowanie kroków prowadzących do zminimalizowania ich uciążliwości i przystosowania do aktualnych wyzwań klimatycznych. Cemex jako firma odpowiedzialna społecznie, rozumie te wyzwania i wie, jak istotna jest zmiana podejścia i szerzenie wiedzy wśród młodych pokoleń.

Po więcej informacji, zapraszamy na stronę: https://www.cemex.pl/konkurs-dla-studentow

O Cemex

Cemex to globalna firma z branży materiałów budowlanych, która troszczy się o lepszą przyszłość, dzięki zrównoważonym produktom i rozwiązaniom. Poprzez nieustanne innowacje oraz szeroko zakrojone prace badawcze i rozwojowe, firma dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Cemex to lider gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym, a dzięki wdrażaniu nowych technologii, jest również pionierem w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych i surowców wtórnych w procesach produkcyjnych. Cemex oferuje cement, beton towarowy, kruszywa oraz rozwiązania urbanizacyjne na rozwijających się rynkach całego świata, a międzynarodowy zespół świadczy na rzecz klientów wysokiej jakości usługi, wykorzystując technologie cyfrowe.

Więcej informacji na www.cemex.pl