Membrany niskiej jakości na dachu. Jak mogą zniszczyć konstrukcję?

Dach to jeden z najważniejszych elementów budynku. To właśnie on w największym stopniu zabezpiecza całą konstrukcję przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi i wypływa na energooszczędność. Jedną z kluczowych jego części jest membrana dachowa, która ochrania budynek i zapewnia odpowiednią izolację. Wybór tego materiału ma duże znaczenie, ponieważ użycie produktu niskiej jakości może spowodować degradację całej konstrukcji. W jaki sposób może się to stać i jak wybrać odpowiednią membranę?

Membrana dachowa to delikatny materiał o grubości ok. 0,5 mm, który ma wiele ważnych zadań, m.in. wpływa na energooszczędność konstrukcji i chroni ją przed wodą. Nieodpowiedni produkt może całkowicie nie spełniać swoich funkcji lub szybko utracić przydatność, co ma negatywne konsekwencje dla całego budynku. Membrany niskiej jakości mogą kruszyć się, ulegać nagłym rozerwaniom i nie chronić obiektu przed wodą ani wilgocią. W związku z tym wybór materiału powinien być dokonany bardzo rozważnie. Przy podejmowaniu decyzji warto wziąć pod uwagę szczególnie certyfikaty, normy i oznaczenia, które mogą pomóc w potwierdzeniu jakości produktu.

Dach a membrany niskiej jakości

Dach, na którym zostały użyte niskiej jakości membrany może szybko przestać pełnić swoje najważniejsze funkcje i znacząco zwiększać koszty utrzymania całego budynku. Materiały mogą nie mieć wystarczająco dobrych właściwości izolacyjnych, a więc nie być w stanie utrzymywać odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach. Warto mieć na uwadze, że to właśnie dach jest jednym z najważniejszych elementów izolacyjnych konstrukcji. To właśnie on zimą utrzymuje ciepłe powietrze przemieszczające się do góry, a latem chroni budynek przed działaniem słońca. Przez źle izolowany może uciekać nawet od 20 do 40 proc. ciepła.

Niskiej jakości membrany mogą stać się również przyczyną degradacji całej konstrukcji. Użycie materiałów niezapewniających wystarczającej odporności na czynniki atmosferyczne prowadzi do zawilgocenia izolacji termicznej, zagrzybienia konstrukcji, a w dalszej kolejności do jej zniszczenia. Niskiej jakości membrany stanowią też duże zagrożenie podczas samego procesu budowy. Montażowi mogą towarzyszyć nagłe rozerwania, ukruszenia i inne trudne do przewidzenia reakcje produktu. Znacząco zwiększa to ryzyko nieszczęśliwych wypadków na dachu.

Czynniki wpływające na degradację dachu i membran

Przy wyborze membrany warto również zwrócić uwagę na jej odporność na czynniki powodujące starzenie się materiału. Starzenie się jest naturalną cechą każdego produktu, ale w zależności od jego właściwości proces ten może przebiegać z inną intensywnością. Im większą odporność ma membrana na poszczególne czynniki, tym dłużej będzie pełnić swoje funkcje. Natomiast niska jakość może wiązać się z szybką degradacją.

Membrana może nie być w wystarczającym stopniu odporna na działanie wody, wysokiej i niskiej temperatury, promieniowania UV i wiatru. W związku z tym ekstremalne zjawiska atmosferyczne, takie jak ulewy, wichury czy upały mogą szybko doprowadzić do zużycia materiału i zestarzenia. W takim przypadku na produkcie mogą pojawiać się mikropęknięcia, które na białym materialne często są zauważalne nawet gołym okiem. W skrajnych przypadkach membrana może ulec całkowitemu rozpadowi.

Jakie mogą być skutki zastosowania membran niskiej jakości w konstrukcji dachu?

Waga certyfikatów przy wyborze membran

Przy wyborze i rozróżnieniu membran odpowiedniej jakości mogą pomóc konkretne oznaczenia, certyfikaty i normy. Aby produkt mógł je otrzymać, musi przejść skomplikowany proces weryfikacji i specjalne testy. Podczas podejmowania decyzji warto kierować się normami europejskimi, jak EN-13859-01, która gwarantuje, że materiał będzie spełniał wymogi techniczne określone w przepisach prawa Unii Europejskiej. Natomiast w przypadku bardziej innowacyjnych produktów, ważna jest aktualniejsza certyfikacja – ETA (European Technical Assessment), potwierdzająca, że nowoczesna membrana jest zgodna ze standardami UE i deklaracjami producenta. Warto zwracać też uwagę na informacje świadczące o odporności materiału na poszczególne czynniki, m.in. o klasie W1, która określa stopień wodoszczelności.

Potwierdzenie jakości i właściwości membrany jest szczególnie istotne w branży dekarskiej. Dzięki odpowiednio przetestowanemu produktowi można być bardziej pewnym bezpieczeństwa zarówno konstrukcji, jak i samego procesu budowy dachu. Stanowi to również oszczędność w dłuższej perspektywie, ponieważ budynek będzie charakteryzował się większą energooszczędnością, a dzięki dłuższej żywotności produktu, dach będzie wymagał rzadszych nakładów pracy w przyszłości.