PPG laureatem nagrody Solidny Pracodawca Roku 2023 PPG wśród dla najlepszych pracodawców w Polsce

WARSZAWA, 28 marca 2024 – PPG (NYSE: PPG) poinformowała dzisiaj, że została uhonorowana prestiżowym tytułem Solidnego Pracodawcy Roku 2023. Celem programu Solidny Pracodawca Roku jest wyłonienie i uhonorowanie najlepszych pracodawców w Polsce. W gronie laureatów znalazły się podmioty cechujące się wzorcową polityką personalną, rozwiniętą kulturą organizacyjną, zaangażowaniem w budowanie innowacyjnych i przyjaznych miejsc pracy, jak również w kwestie CSR.

Wśród najważniejszych kryteriów, jakimi kieruje się kapituła konkursowa przy wyborze zwycięzców, są m.in.: przestrzeganie prawa pracy i przepisów BHP, warunki socjalne, polityka rozwoju pracowników, ścieżka kariery i awansów, systemy motywacyjne oraz polityka społecznej odpowiedzialności firmy. Dodatkowo spółki oceniane są na podstawie wywiadów środowiskowych, m.in. w lokalnych instytucjach i organizacjach biznesowych.

W imieniu PPG nagrodę odebrała Joanna Sproncel-Bagrowska, dyrektora zakładu PPG Cieszyn SA.

„Cieszymy się, że kapituła doceniła nasze zaangażowanie w tworzenie przyjaznej polityki personalnej i kultury organizacyjnej. PPG to przede wszystkim ludzie, z którymi możemy wypełniać naszą misję ochrony i upiększania świata. Jesteśmy dumni z naszych pracowników, z tego, jak angażują się w pomoc potrzebującym i inicjują rozmaite projekty charytatywne.

Wiemy, że pracownicy doceniają naszą kulturę organizacyjną opartą na otwartości, transparentności i zaangażowaniu w rozwój i sami z siebie proponują wiele działań i innowacyjnych usprawnień, m.in. dotyczących ich codziennej pracy, co przynosi korzyści dla zespołu, a często także oszczędności” – powiedziała Joanna Sproncel-Bagrowska.

„Państwa inicjatywy w dziedzinie HR, skoncentrowane na rozwijaniu talentów, tworzeniu sprzyjającej atmosfery pracy oraz podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu są godne uznania, jednocześnie stanowią wzór i inspirację dla całej społeczności biznesowej. PPG przyczynia się do podnoszenia standardów i staje się przykładem dla innych przedsiębiorstw” – powiedziała Tina Dej, dyrektor programu Solidny Pracodawca Roku, podczas uroczystego przekazania nagrody.

PPG w Polsce to 8 lokalizacji, w tym 4 fabryki: w Cieszynie, w Dębicy, w Ostrowie Wielkopolskim oraz we Wrocławiu. Jest częścią międzynarodowego koncernu PPG,  globalnego lidera w produkcji farb, lakierów i powłok specjalistycznych, obecnego w ponad 70 krajach świata. W Polsce, aktualnie firma zatrudnia łącznie blisko 2400 pracowników. Dzięki swojej strukturze oraz różnorodności, jako pracodawca oferuje stanowiska pracy na każdym szczeblu i w różnych obszarach działalności, począwszy od stanowisk produkcyjnych i magazynowych, poprzez stanowiska wspierające średniego szczebla, eksperckie, aż do managerów najwyższego szczebla. Firma od lat skupia się na tym, by tworzyć przyjazne środowisko pracy, podążać za zmianami i wyzwaniami rynku pracy i odpowiadać na potrzeby aktualnych i przyszłych pracowników. Na szczególną uwagę zasługuje oferowany przez firmę bogaty pakiet benefitów pracowniczych, międzynarodowe środowisko pracy, dające szerokie możliwości awansów poziomych i pionowych, oraz odpowiedzialne podejście firmy do kwestii środowiskowych oraz zaangażowania społecznego.   

Więcej informacji o PPG można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej firmy: ppg.com i poland.ppg.com/.

PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD®

W PPG codziennie opracowujemy i oferujemy farby, powłoki i materiały specjalistyczne, którym klienci ufają już blisko 140 lat. Dzięki zaangażowaniu, kreatywności i bliskiej współpracy jesteśmy w stanie sprostać największym wyzwaniom, jednocześnie wyznaczając właściwy kierunek dalszego rozwoju. Działamy w ponad 70 krajach na całym świecie, a główna siedziba PPG znajduje się w Pittsburghu. W 2023 roku firma zanotowała przychód netto w wysokości 18,2 mld USD. Wspieramy klientów z branży budowlanej, konsumenckiej, przemysłowej, transportowej oraz z rynków pochodnych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ppg.com.