Saint-Gobain Glass – pierwsi w branży z certyfikatem Cradle to Cradle Certified® V4.0

Saint-Gobain Glass po raz kolejny udowadnia swoją wiodącą pozycję w dostarczaniu rozwiązań dla zrównoważonego budownictwa. Nowa, bardziej rygorystyczna ocena w pięciu obszarach zakończyła się przyznaniem standardu Cradle to Cradle Certified® V4.0 na poziomie Brązowym dla szkła bazowego (float), szkła powłokowego oraz szkła laminowanego, produkowanych w Europie1. Firma jest aktualnie pierwszą w branży szklarskiej, której produkty spełniają restrykcyjne wymagania i mogą szczycić się certyfikatem w najnowszej wersji V4.0 we wszystkich pięciu ocenianych kategoriach. Co to oznacza dla marki i jej klientów oraz jakie dodatkowe korzyści może przynieść?

Konsekwentny kurs na zrównoważony rozwój

Cradle to Cradle Certified® jest jednym z najbardziej rygorystycznych standardów zrównoważonego projektowania i obejmuje kompleksową ocenę wpływu poszczególnych produktów na ludzi oraz otoczenie w całym ich cyklu życia (LCA, ang. life-cycle assessment). Rozwiązania marki Saint-Gobain Glass otrzymały certyfikaty V4.0 we wszystkich pięciu kategoriach jako pierwsze w branży. Wyróżniony asortyment obejmuje rodzinę szkła PLANICLEAR® i DIAMANT® (w wersji bazowej i powłokowej), rodzinę szkła ORAÉ® (bazowe i powłokowe) oraz szkło laminowane STADIP®. Szkło ORAÉ® w kategorii „obieg zamknięty produktu” osiągnęło poziom Platynowy. Wszystko dzięki wykorzystaniu do produkcji znacznej ilości stłuczki szklanej (na poziomie 64%) i tym samym redukcji wbudowanego śladu węglowego, który w jego przypadku wynosi 6,64 kg CO2 eq./m2.

– Z uwagą przyglądamy się otoczeniu, wsłuchujemy w głos naszych klientów oraz potrzeby rynku. Chcemy być postrzegani jako producent dostarczający rozwiązania, które spełniają wymagania zrównoważonego rozwoju i umożliwiają projektowanie oraz wznoszenie zrównoważonych budynków. Przyznany certyfikat potwierdza skuteczność naszych starań. Z taką oceną stajemy się jeszcze bardziej wiarygodnym i rzetelnym dostawcą szkła, którego poszukują świadomi wyzwań dzisiejszego świata inwestorzy, projektanci i architekci – stwierdza Magdalena Piękosz, Dyrektor Marketingu Saint-Gobain Glass i Glassolutions. – Certyfikacja Cradle to Cradle Certified® V4.0 jest wymagająca, bowiem dotyczy nie tylko produktu (jego jakości, składu i sposobu wytwarzania) oraz wpływu, jaki wywiera on na zdrowie przetwórców i użytkowników, ale także relacji – zarówno tych wewnątrz firmy, między naszymi pracownikami, jak i tych budowanych z lokalnymi społecznościami.

Praktyki warte nie tylko Brązu

Aktualnie branża budowlana jest jednym z głównych konsumentów surowców naturalnych i producentów gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla (ok. 39%). Jako odpowiedzialny producent szkła, Saint-Gobain Glass świadomie angażuje się w rozmaite działania #dlaKlimatu i budowanie lepszej przyszłości dla ludzi i planety. Otrzymany standard C2C Certified® V4.0 na poziomie Brązowym potwierdza zaangażowanie i aktywne działanie Saint-Gobain Glass na rzecz odpowiedzialnej produkcji, jak również zrównoważonej oferty rozwiązań oferowanych rynkowi (więcej na temat działań Saint-Gobain Glass można przeczytać tutaj).

W kontekście otrzymanego certyfikatu Cradle to Cradle Certified® rezultat w każdej z poszczególnych kategorii przedstawia się następująco:

  1. Wpływ materiału na zdrowie – poziom Platynowy (najwyższy). Produkty zbadano pod kątem stosowania materiałów bezpiecznych dla zdrowia ludzi i ochrony środowiska.
  2. Obieg zamknięty produktu – pod uwagę brano poziom zaangażowania marki w promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym i wdrażanie programów recyklingu szkła, które umożliwiają odzyskiwanie coraz większej ilości stłuczki tzw. post consumer, ze szkła wycofanego z użycia. W tej kategorii rozwiązania Saint-Gobain Glass na szkle bazowym PLANICLEAR® i DIAMANT® osiągnęły poziom Srebrny, zaś szkło ORAÉ® poziom Platynowy.
  3. Energia odnawialna i zarządzanie emisją dwutlenku węgla – poziom Brązowy za zmniejszanie zużycia paliw kopalnych w trakcie procesów produkcyjnych i zwiększanie ilości energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
  4. Gospodarka wodna i ochrona gleby – poziom Srebrny przyznano za aktywne zarządzanie zasobami wodnymi w zakładach produkcyjnych. Marka ogranicza pobór wody na cele przemysłowe (wykorzystuje pobraną wodę wielokrotnie w procesie), a dzięki temu zmniejsza jej zużycie.
  5. Sprawiedliwość społeczna – zakłady produkcyjne Saint-Gobain Glass kładą nacisk na uczciwe praktyki (Grupa 9 razy z rzędu otrzymała tytuł Top Employer Global) oraz zaangażowanie społeczne i to właśnie dzięki temu firma uzyskała w tej kategorii poziom Brązowy.

– Zrównoważony rozwój wymaga zaangażowania, pełnej transparentności i ciągłego monitorowania postępów na różnych płaszczyznach – precyzuje Magdalena Piękosz. – Uzyskanie pozytywnych ocen we wszystkich kategoriach normy C2C Certified® V4.0 motywuje nas do działania, by utrzymać najwyższe standardy procesów i wytwarzanych materiałów, czy wręcz – piąć się jeszcze wyżej. Przyznane nam wyróżnienie ma wiele zalet również dla naszych klientów i partnerów biznesowych: architektom oraz projektantom pozwala na świadome sięganie po certyfikowane produkty przy planowaniu przyjaznych środowisku i człowiekowi budynków, natomiast inwestorom ułatwia uzyskanie lepszej punktacji w wielokryterialnej certyfikacji LEED, BREEAM czy WELL.

Cradle to Cradle Certified® stanowi uzupełnienie już wcześniej opublikowanych przez Saint-Gobain Glass Deklaracji Środowiskowych Produktu (EPD) i Deklaracji Zdrowotnych Produktu (HPD). Więcej informacji o C2C Certified® V4.0 można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej firmy: https://www.saint-gobain-glass.pl/pl/certyfikat_c2c.

1Szczegółowe informacje dostępne są w Rejestrze certyfikowanych produktów na stronie C2C Certified®: https://c2ccertified.org/certified-products. Szkło Saint-Gobain Glass produkowane w następujących hutach: Eggborough (UK), Aniche, Salaise-sur-Sanne (FR), Avilés (SP), Pisa (IT), Porz, Stolberg, Torgau (DE), Dąbrowa Górnicza (PL).