Soudal po raz kolejny z tytułem Budowlana Firma Roku

Zanieczyszczenie środowiska i postępujące zmiany klimatyczne stawiają nowe wyzwania przed sektorem budowlanym. Firma Soudal, światowy lider w produkcji pianek poliuretanowych oraz czołowy dostawca klejów, mas uszczelniających i wyrobów dekarskich, od wielu lat podejmuje wysiłki, których źródłem jest świadomość odpowiedzialności za stan przyrody i los przyszłych pokoleń, a celem – bezpieczeństwo ekologiczne. W tym roku za sukces jaki firma odniosła w branży budowlanej w oparciu o założenia zrównoważonego rozwoju Soudal został nagrodzony tytułem Budowlanej Firmy Roku.

Firma Soudal od wielu lat zajmuje w Polsce pozycję lidera na rynku produktów chemii budowlanej. Jest przy tym jednym z najważniejszych rzeczników nowoczesnych technologii i systemów – w pełni odpowiadających europejskiej strategii budownictwa energooszczędnego (EPBD). Od samego początku swojej działalności Soudal podejmuje nieustanne działania nad opracowywaniem innowacyjnych materiałów chemii budowlanej i kompleksowych systemów, które przyczyniają się do diametralnego ograniczenia strat energii cieplnej budynków. Rozwiązania te wyznaczają standardy rynku także w Polsce i stają się jednym z kryteriów energooszczędnego budownictwa, a efekty starań firmy Soudal widoczne są na wielu poziomach. Z jednej strony jest to opracowywanie i wdrażanie technologii pozwalających na znaczne podniesienie efektywności energetycznej budynków, z drugiej – dbałość o ekologię całego cyklu produkcyjnego. W tym roku za sukces w branży budowlanej w oparciu o założenia zrównoważonego rozwoju firma Soudal została nagrodzona tytułem Budowlanej Firmy Roku. Nagrody przyznawane są co roku przez kapitułę i radę naukową Builder Awards firmom z branży budowlanej za oraz za szczególne osiągnięcia w danym roku, wyróżniające firmę na tle branży  i konkurencji. Firma Soudal otrzymała tytuł Budowlanej Firmy Roku po raz piąty za szczególne osiągnięcia oraz sukces oparty o działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Technologie ograniczające straty energii w  budynkach

Wprowadzony kilka lat temu na polski rynek Soudal Window System – trójwarstwowy montaż stolarki okiennej, jest doskonałym przykładem technologii która pozwala uzyskać najwyższe parametry izolacyjności termicznej złącza okiennego, zapobiegając tym samym marnotrawieniu energii w domu. System ten wymaga zastosowania zewnętrznych i wewnętrznych taśm paroizolacyjnych Soudaband lub płynnych membran paroizolacyjnych Soudatight oraz mas uszczelniających do ochrony warstwy ocieplenia jaką stanowi pianka poliuretanowa, przed degradacją pod wpływem wilgoci. To rozwiązanie długo było wdrażane na rynku polski głównie   przez firmę Soudal aż do momentu gdy stało się ono obowiązujące jako wytyczna prawa unijnego.

Zrównoważony proces produkcji

Strategia rozwoju firmy zakłada stosowanie na coraz większą skalę odnawialnych źródeł energii. Już dziś w wielu fabrykach wykorzystywana jest energia słoneczna, a nowe inwestycje przewidują wykorzystanie w najbliższej przyszłości także energii wiatrowej i geotermalnej. W zakładach Soudal wprowadzono także działania redukujące do minimum zużycie wody w cyklu produkcyjnym, a w niektórych  procesach zastosowano systemy odzyskiwania wód opadowych. Także portfolio Soudal systematycznie poszerzane jest o produkty charakteryzujące się minimalną emisją substancji lotnych. Potwierdzają to odpowiednie certyfikaty, takie jak EC1 Plus, co oznacza, że produkty praktycznie nie wydzielają do otoczenia toksycznych związków. Dbałość marki Soudal o stan środowiska naturalnego wyraża się również w produkcji ekologicznych opakowań. Firma chce nie tylko ograniczyć zużycie surowców, ale także ilość generowanych odpadów. Kleje i masy uszczelniające pakowane obecnie w cienkościenne kartusze pozwalają zmniejszyć ilość plastikowych odpadów o około 285 ton rocznie, a coraz więcej produktów dostępnych jest w opakowaniach z folii aluminiowej. W ostatnim czasie firma Soudal wprowadziła ekologiczne opakowania dla klejów we wiaderkach, wyprodukowane w 75% z tworzywa PCR. Surowiec ten pochodzi z odpadów postkonsumenckich, co przekłada się na znaczne ograniczenie zużycia surowców pierwotnych. Istotną zaletą opakowania z PCR jest również możliwość jego wielokrotnego

przetwarzania.W Polsce  już w 2019 roku pojawiły się proekologiczne kartusze w gamie popularnych klejów z gamy T-REX, a od 2020 roku wiaderka do klejów w kategorii DIY.

Więcej informacji na temat energooszczędnych rozwiązań Soudal można znaleźć na stronach – www.soudal.pl oraz www.domszczelny.pl