Sprawdź, jak obniżyć koszty ogrzewania domu i podgrzewania wody użytkowej

Z uwagi na rosnące ceny energii, wielu z nas szuka rozwiązań, jak obniżyć koszty ogrzewania domu i podgrzewania wody użytkowej. Okazuje się, że mimo wprowadzenia wielu tarcz osłonowych, rachunki za ogrzewanie są wciąż coraz wyższe. Nowoczesne instalacje grzewcze, zasilane całkowicie lub częściowo z odnawialnych źródeł energii, budzą teraz spore zainteresowanie wśród właścicieli domów. Instalacja ekologicznej pompy ciepła czy też kondensacyjnego kotła gazowego to nie tylko czystsze powietrze, ale również sposób na zmniejszenie wysokości rachunków za ogrzewanie budynku.

W tym artykule znajdziesz informacje, gdzie szukać dotacji na ekologiczne źródła ciepła i komu przysługują, a także dowiesz się o przydatnym narzędziu do porównywania kosztów ogrzewania budynku.

Kalkulator kosztów ogrzewania

Decyzję o zmianie instalacji grzewczej powinna poprzedzać dokładna analiza dotychczasowych kosztów ogrzewania domu i podgrzewania wody użytkowej. Dzięki takiej weryfikacji może okazać się, że przepłacamy na rachunkach, a decydując się na wymianę dotychczasowego systemu grzewczego, w dłuższej perspektywie sporo oszczędzimy. Takie narzędzie do analizy Twojego budynku w postaci kalkulatora kosztów ogrzewania znajdziesz na stronie Vaillant. Kalkulator pomaga w doborze optymalnego źródła ogrzewania dostosowanego do Twoich potrzeb. Wprowadzając niezbędne dane, możesz porównać koszty ogrzewania budynku za pomocą różnych źródeł ciepła. Na stronie marki Vaillant znajdziesz również pomocne e-booki oraz artykuły na temat nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań dla swojego domu.

Jeśli zdecydujesz się na zmianę instalacji grzewczej, warto również sprawdzić aktualne dofinansowania, z których możesz skorzystać w takiej sytuacji.

Program Czyste Powietrze – czy nadal mogę aplikować?

Jedną z możliwości uzyskania dofinansowania jest program Czyste Powietrze, którego celem jest wymiana starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Program ten skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księga wieczystą.

Od 3 stycznia 2023 roku ruszyła kolejna już edycja programu Czyste Powietrze. Najważniejsze zmiany programu dotyczą:

  • podniesienia wysokości progów dochodowych po zmianach przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Przy najwyższym wymiarze wsparcia progi wzrosną odpowiednio z 900 do 1090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 1260 do 1526 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych;
  • zwiększenia intensywności dofinansowania:

z 30% na 40-55% przy podstawowym poziomie dofinansowania,

z 60% na 70-80% przy podwyższonym poziomie dofinansowania,

z 90% na 100% przy najwyższym poziomie dofinansowania.

  • wyłączenia z kosztów kwalifikowanych podatku od towarów i usług (VAT) – dotacja w ramach programu Czyste Powietrze będzie udzielana w odniesieniu do kosztów netto;
  • podniesienia maksymalnych kwot dotacji – urealnienie do obecnie panujących cen materiałów budowalnych i urządzeń;
  • wprowadzenia możliwości złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie w ramach programu – do tej liczby nie wlicza się wniosków o dofinansowanie złożonych do 14.05.2020 r. Kolejny wniosek o dofinansowanie może zostać złożony na inne koszty kwalifikowane niż dofinansowane wcześniejszą dotacją, pod warunkiem zakończenia i rozliczenia wcześniejszego przedsięwzięcia;
  • wprowadzenia zachęt finansowych do przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji po spełnieniu odpowiednich warunków m.in.:

– przeprowadzenie audytu energetyczny budynku/lokalu,

– oraz osiągnięcie co najmniej jednego wskaźnika kompleksowej termomodernizacji (zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%).

Wnioski do programu można składać przez internet za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie NFOŚiGW, w urzędzie lub w banku. Więcej informacji o programie znajdziesz na stronie: Program Czyste Powietrze – STOP Smog

Regionalne programy dofinansowania – z jakich możesz skorzystać?

Innymi możliwościami pozyskania dofinansowania i zmniejszenia wydatków poniesionych na wymianę źródła ciepła, a przy tym obniżenia kosztów ogrzewania domu, są programy gminne oraz miejskie obowiązujące w danym regionie. O dostępności regionalnych programów dofinansowania do pomp ciepła lub nowoczesnych kotłów gazowych, a także mikroinstalacji fotowoltaicznych np. w Programie Mój Prąd 2023 na bieżący rok, warto zapytać w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska.

Kalkulator kosztów ogrzewania od marki Vaillant znajdziesz na stronie: https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/porady-i-wiedza/czyste-powietrze/. Na stronie możesz również zapoznać się z ekologicznymi rozwiązaniami proponowanymi przez markę Vaillant, która w swoim asortymencie posiada powietrzne pompy ciepła o zróżnicowanej mocy – od 3 do 12 kW, a także szeroką ofertę nowoczesnych kondensacyjnych kotłów gazowych o wysokiej sprawności. Można je zastosować w budynkach zarówno o mniejszym, jak i większym zapotrzebowaniu na moc grzewczą.