Termomodernizacja musi przyspieszyć. I będzie coraz bardziej zyskowna!

Budownictwo odgrywa kluczową rolę w dekarbonizacji całego kraju. Z badania Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC) przygotowanego we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) wynika, że budynki odpowiadają za ok. 38 proc. krajowej emisji CO2. W Polsce znajduje się aż ponad 5 milionów budynków nieefektywnych energetycznie, z czego ponad milion charakteryzuje się bardzo wysokim zapotrzebowaniem na energię. Termo renowacje są więc niezbędne dla osiągnięcia planu zakładającego neutralność klimatyczną do 2050 r., ale muszą zdecydowanie przyspieszyć.

Termomodernizacja jest ważna jeszcze z jednego powodu – chodzi o realną oszczędność, z uwagi na wzrastające koszty energii. Obserwujemy, że coraz więcej firm, instytucji czy indywidualnych inwestorów decyduje się na nią. Selena wprowadziła na rynek, pod marką Tytan Professional, system dociepleń z użyciem technologii poliuretanowej. Jego zastosowanie pozwala obniżyć rachunki, a jednocześnie ograniczyć ślad węglowy w całym cyklu życia budynku nawet do 50 proc. Technologie poliuretanowe gwarantują dodatkowo najlepszy zakres parametrów środowiskowych – potwierdzają to odpowiednie deklaracje środowiskowe produktów (EPD). Najważniejszym wyróżnikiem wspomnianej technologii jest większa efektywność w procesie budowlanym i eksploatacji budynków. Tym samym jej używanie przyspiesza procesy budowlane, ogranicza zużycia energii i wody, znacznie redukuje ślad węglowy oraz znacząco poprawia efektywność energetyczną budynku. Zatem, jeśli miałbym realnie prognozować, uważam, że produkty związane z poprawą efektywności energetycznej budynków to przyszłość biznesu. Ponieważ koszty energii wciąż rosną, a szanse na obniżenie ich w niedalekiej przyszłości są znikome, przy jednocześnie zaostrzających się przepisach prawa w zakresie efektywności energetycznej, ta gałąź biznesu będzie coraz bardziej zyskowna.

Więcej informacji na stronie: selena.com oraz w biurze prasowym: grupaselena.prowly.com.