Wodnoprzepuszczalny beton zapewni retencję wody w miastach

Wodoprzepuszczalny beton Hydromedia zapewni możliwość skutecznej retencji wody opadowej w miastach i wykorzystania jej do nawadniania roślinność lub odprowadzania do systemów retencji. Producentem jest firma Lafarge tworząca innowacyjne i zrównoważone rozwiązania budowlane, a materiał posiada już rekomendacje odpowiednich krajowych instytucji badawczych.

Lafarge stworzył wodnoprzepuszczalny beton kruszywowy Hydromedia. Spoiwem dla kruszywa jest gęsta pasta, z niewielkim wypełnieniem zaprawą. Wolne przestrzenie między ziarnami kruszyw zapewniają wysoką przepuszczalność wody, co najmniej 10 mm/s. Pozwala to szybko odprowadzić ją do gleby, systemów retencji czy miejskich systemów kanalizacji. W ten sposób odciążone są miejskie systemy obiegu wody.

Hydromedia pozwala tworzyć zrównoważoną tkankę miejską – z powodzeniem można wykorzystać to rozwiązanie do infrastruktury komunikacyjnej (np. przystanków i parkingów), małej architektury (ochrona korzeni drzew), a także chodników, ścieżek i odwodnień. Hydromedia umożliwia również łatwe wykonywanie podbudów odprowadzających wodę z boisk, placów zabaw czy trawników. Szybkie odprowadzanie wody deszczowej do gruntu lub systemów kanalizacji ma szczególne znaczenie zwłaszcza na obszarach zabudowanych. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko tzw. powodzi miejskich, ale też jest odpowiedzią na tzw. betonozę, czyli błędne wykorzystanie naturalnego materiału budowlanego jakim jest beton do tworzenia miejskiej infrastruktury.

Zielone budownictwo jest przyszłością miast. Wymaga ono zrównoważonych rozwiązań i produktów, które pomogą w tworzeniu infrastruktury miejskiej przyjaznej ludziom i środowisku. Biorąc pod uwagę problem suszy i tego, że woda opadowa w miastach nie zawsze jest dobrze wykorzystywana lub po prostu paruje z powierzchni, to Hydromedia jest w stanie temu zapobiec i wspierać obieg wody w tkance miejskiej. Jednocześnie, rozwiązanie to jest proste w użyciu, zaś sama nawierzchnia jest łatwa w utrzymaniu. Jest to doskonałe rozwiązanie którym powinni zainteresować się inwestorzy oraz miejscy urbaniści – mówi Tomasz Rułka, Dyrektor Generalny Linii Produktowej Betonu  Lafarge w Polsce.

Beton wodnoprzepuszczalny Hydromedia został już zastosowany w Fabryce Norblina w Warszawie do zapewnienia właściwego odprowadzenia wody z powierzchni użytkowych. Dzięki dobrze zaprojektowanej i przygotowanej mieszance, powstały bezpieczne powierzchnie użytkowe i ciągi komunikacyjne tarasów. Hydromedia posiada rekomendację Instytutu Techniki Budowlanej oraz Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w zakresie zastosowania na podbudowy nawierzchni komunikacyjnych, sportowych, placów zabaw, terenów zielonych i zielonych dachów.

Więcej informacji na stronie: https://bit.ly/hydromedia

Hydromedia – wideo: 

YouTube player

***

O Lafarge w Polsce

Lafarge jest światowym liderem w zakresie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań budowlanych.

Tworzymy przyjazne dla środowiska produkty i rozwiązania, takie jak: ECOPact – beton o prawie 50% mniejszym śladzie węglowym niż standardowy beton towarowy, zielone cementy o 30-50% mniejszym śladzie węglowym niż czysty cement portlandzki CEM I i wiele innych. Do ich produkcji wykorzystujemy materiały i surowce z recyklingu.

Lafarge w Polsce jest częścią globalnej Grupy Holcim – zatrudniającej ok. 70 tys. osób w 70 krajach w czterech segmentach: Cement, Beton, Kruszywa oraz Rozwiązania i Produkty. Holcim wspiera tworzenie bardziej zrównoważonych i ekologicznych miast, powstaniu inteligentnej infrastruktury i poprawie standardów życia na całym świecie.

Więcej informacji na stronie: www.lafarge.pl; www.holcim.com