ATLAS SMS 15 i SMS 30 – ruch pieszy już po 3 h

Każdy remont to walka z czasem, dlatego warto stawiać na szybkie i sprawdzone rozwiązania. W przypadku ATLAS SMS 15 płytki można układać już po 8 godzinach, a w przypadku ATLAS SMS 30 po 18 godzinach od wylania. Produkty różnią się także zakresem grubości warstwy – SMS 15 wyrównuje podłoża w zakresie 1-15 mm, co ma szczególnie duże znaczenie, gdy nie można za bardzo podnieść podłogi w stosunku do sąsiedniego pomieszczenia. W przypadku konieczności wyrównania podłoża o 30mm należy zastosować SMS 30. 

ATLAS SMS 15 (samopoziomująca masa szpachlowa ) i SMS 30 (samopoziomujący podkład podłogowy ) to produkty które charakteryzuje szybkosprawność. Precyzyjne parametry techniczne gwarantują szybki przyrost wytrzymałości, umożliwiający ruch pieszy już po 3 godzinach od wykonania podkładu. Wykonawcy są więc w stanie skrócić wymagane przerwy techniczne i tym samym przyśpieszyć prowadzone prace.  Oba podkłady mogą być stosowane w pomieszczeniach suchych  pod płytki, panele, wykładziny, parkiet, posadzki epoksydowe.

Wytrzymałość i odporność 

Wysoka wytrzymałość podkładów na ściskanie wynosi 25 MPa i zginanie 7MPa w przypadku ATLAS SMS 15 i ściskanie 30 MPa i zginanie 7MPa w przypadku ATLAS SMS 30. Bardzo niski skurcz liniowy ogranicza ryzyko pękania, odkształceń czy odspajania się podkładu od podłoży o niskiej spoistości.  ATLAS SMS 15 i SMS 30 są przystosowane do aplikacji ręcznej i maszynowej przy czym wybór drugiej opcji daje gwarancję homogeniczności mieszanki.

 

ATLAS SMS 15 i SMS 30 są dostępne w 25 kg workach foliowych.

Więcej informacji na temat produktów można znaleźć na stronie internetowej www.atlas.com.pl.