Cemex Polska uzyskał dla wszystkich cementów nowe deklaracje środowiskowe III typu

W 2023 roku Cemex Polska uzyskał 9 nowych certyfikatów i deklaracji środowiskowych III typu tzw. EPD (ang. Environmental Product Declaration) na wszystkie cementy produkowane w trzech zakładach firmy: w Chełmie,  Rudnikach i Gdyni. Deklaracja EPD to ważny dokument, który potwierdza oddziaływanie produktu na środowisko naturalne w całym jego cyklu życia (Life Cycle Assessement – LCA).

Pierwsze deklaracje środowiskowe EPD oraz certyfikaty dla wszystkich cementów z oferty Cemex, firma uzyskała już w 2021 roku. Od tego czasu spółka intensywnie działała nad dalszą redukcją emisji CO2, zarówno po stronie procesowej, jak również rozszerzając ofertę produktów niskoemisyjnych. Nasi klienci mogą wybierać spośród szerokiej gamy cementów z linii Vertua®, które pozwalają ograniczyć ślad węglowy realizowanych przez nich inwestycji. Działania te zaowocowały dalszym obniżeniem wielkości emisji CO2, dlatego firma ponownie wystąpiła do niezależnej jednostki certyfikującej – Instytutu Techniki Budowlanej (ITB), o aktualne wyliczenie śladu środowiskowego  naszych produktów, na bazie danych produkcyjnych za rok 2022.

 

Deklaracje środowiskowe III typu EPD stanowią rzetelne źródło informacji o emisyjności cementów Cemex i zawierają zweryfikowane dane, dzięki którym nasi klienci mogą świadomie dokonywać wyboru materiałów o najniższym śladzie węglowym. W przypadku cementu Vertua® Ultra CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA mówimy o emisji CO2 na poziomie 305 kg/tonę cementu (wartość brutto) oraz 231 kg/tonę cementu (wartość netto). Uzyskana wartość stanowi około 60% mniej emisji CO2 niż w przypadku cementów z grupy CEM I. Jest to potwierdzenie ulepszonych właściwości wyrobów w obszarze ich wpływu na środowisko naturalne.

– Przyznane naszym produktom deklaracje środowiskowe wpisują się w nasz globalny program „Future in Action”, w ramach którego działamy na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla w procesach produkcyjnych. Bierzemy odpowiedzialność nie tylko za jakość naszej oferty, ale i jakość życia, a tę pragniemy poprawiać, poszerzając nasze portfolio o kolejne produkty niskoemisyjne. Uzyskane deklaracje środowiskowe III typu potwierdzają, że produkty z oferty Cemex, które trafiają do klientów są zweryfikowane pod kątem ich wpływu na środowisko i pozwalają uzyskiwać inwestycjom realizowanym z ich wykorzystaniem zielone certyfikaty, m.in. LEED, BREEAM czy DGNB. Produkty Cemex są z powodzeniem stosowane w kluczowych inwestycjach w całej Polsce, a zainteresowanie niskoemisyjną ofertą motywuje nas do dalszego rozwoju w tym obszarze – mówi Rafał Gajewski, Dyrektor Pionu Handlowego, Członek Zarządu Cemex Polska.

 

Cemex dla klimatu

Cemex od 2020 roku realizuje strategię „Future in Action”, która zakłada obniżenie poziomu emisji dwutlenku węgla w przeliczeniu na produkty cementowe o 47% do 2030 roku. Cel ten został już osiągnięty w Europie i został zaktualizowany na 55% redukcję do 2030 roku. Natomiast w 2050 roku firma zamierza dostarczać swoim klientom na całym świecie beton o zerowym śladzie węglowym.

O Cemex

Cemex to globalna firma z branży materiałów budowlanych, która troszczy się o lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń, dzięki zrównoważonym produktom i rozwiązaniom. Poprzez nieustanne innowacje oraz szeroko zakrojone prace badawcze i rozwojowe, firma dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Cemex to lider gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym, a dzięki wdrażaniu nowych technologii, jest również pionierem w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych i surowców wtórnych w procesach produkcyjnych. Cemex oferuje cement, beton towarowy, kruszywa oraz rozwiązania urbanizacyjne na rozwijających się rynkach całego świata, a międzynarodowy zespół świadczy na rzecz klientów wysokiej jakości usługi, wykorzystując technologie cyfrowe.

Więcej informacji na www.cemex.pl