Holcim planuje wzrost w Europie dzięki dekarbonizacji

  • Grupa Holcim, do której należy Lafarge w Polsce, zakłada rentowny wzrost w Europie na poziomie ponad 10 mld CHF ze sprzedaży netto i ponad 1,6 mld CHF EBIT do 2026 roku przy rosnących marżach EBIT. 
  • Za podstawę wzrostu przyjęta została dekarbonizacja zakładająca redukcję CO2 powyżej 60 proc. na sprzedaż netto w latach 2020 – 2030. 
  • Kluczowe działania w zakresie dekarbonizacji obejmują:
    • największą liczbę projektów współfinansowanych przez EU dotyczących wychwytywania i magazynowania CO2 z wysoką stopą zwrotu z inwestycji,
    • szybki wzrost sprzedaży produktów pod marką ECOPact i ECOPlanet, które odpowiadają na potrzeby klientów w zakresie dekarbonizacji,
    • przyspieszenie GOZ w Europie w celu recyklingu 20 mln ton materiałów budowlanych i rozbiórkowych rocznie do 2030 roku.

Holcim, do którego należy Lafarge w Polsce, przedstawił swój plan dekarbonizacji dla Europy do 2030 roku. Celem jest zapewnienie rentownego wzrostu przy rosnących marżach EBIT. Dzięki dekarbonizacji jako podstawie wzrostu, grupa Holcim w Europie planuje osiągnąć ponad 10 mld CHF sprzedaży netto i 1,6 mld CHF zysku EBIT do 2026 roku. Ambicją firmy jest osiągnięcie rocznego organicznego wzrostu sprzedaży netto o ponad 4 proc. i powtarzalnego zysku EBIT o ponad 8 proc. do 2030 roku w Europie, przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji CO na sprzedaż netto o 60 proc. w porównaniu z 2020 rokiem.

Europa oferuje najbardziej zaawansowane środowisko regulacyjne na świecie, od Zielonego Ładu po ceny emisji CO2, mające na celu przyspieszenie przejścia do zerowej emisji netto. Wykorzystując tę platformę, chcemy przekształcać zrównoważony wzrost w rentowny wzrost i co za tym idzie, nasz ambitny plan dekarbonizacji zakłada wypracowanie marży EBIT. Cieszę się, że możemy oferować naszym klientom zaawansowane rozwiązania w zakresie zrównoważonego budownictwa, wśród których jest m. in. cement ECOPlanet i beton ECOPact pozwalające jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby rynku – podkreśla Miljan Gutovic, Dyrektor regionalny Holcim na Europę.

W całej Europie Holcim przyspiesza wychwytywanie, utylizację i magazynowanie dwutlenku węgla, realizując sześć pełnowymiarowych projektów finansowanych przez Unię Europejską. Wśród projektów jest instalacja do wychwytywania emisji z wypału klinkieru w Cementowni na Kujawach, której uruchomienie jest planowane na 2027 rok. Łącznie, dzięki realizacji wszystkich projektów w 2030 roku wychwytywanych będzie rocznie łącznie ponad 5 mln ton CO. Europejskie portfolio CCUS grupy Holcim obejmuje osiem dodatkowych projektów w fazie rozwoju o wysokim zwrocie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju, Holcim rozwija swoje marki. Do 2030 roku Holcim zwiększy udział niskoemisyjnego cementu ECOPlanet do ponad 50 proc. sprzedaży netto, uwzględniając w tym 8 mln ton całkowicie zdekarbonizowanego cementu ECOPlanet Zero. Holcim zwiększy również w sprzedaży udział niskoemisyjnego betonu ECOPact do ponad 55 proc. sprzedaży netto gotowych mieszanek.

Czyniąc z obiegu zamkniętego siłę napędową rentownego wzrostu, Holcim zwiększy zasięg swojej platformy technologicznej ECOCycle® do 150 zakładów w Europie do 2030 roku, aby poddawać recyklingowi rocznie 20 mln ton materiałów budowlanych pochodzących z rozbiórki.

***

O Lafarge w Polsce

Lafarge jest światowym liderem w zakresie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań budowlanych.

Tworzymy przyjazne dla środowiska produkty i rozwiązania, takie jak: ECOPact – beton o prawie 50% mniejszym śladzie węglowym niż standardowy beton towarowy, zielone cementy o 30-50% mniejszym śladzie węglowym niż czysty cement portlandzki CEM I i wiele innych. Do ich produkcji wykorzystujemy materiały i surowce z recyklingu.

Lafarge w Polsce jest częścią globalnej Grupy Holcim – zatrudniającej ok. 70 tys. osób w 70 krajach w czterech segmentach: Cement, Beton, Kruszywa oraz Rozwiązania i Produkty. Holcim wspiera tworzenie bardziej zrównoważonych i ekologicznych miast, powstaniu inteligentnej infrastruktury i poprawie standardów życia na całym świecie.
Więcej informacji na stronie: www.lafarge.pl

O Holcim

Grupa Holcim buduje lepszy świat dla ludzi i planety. Jako światowy lider w dziedzinie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań budowlanych, Holcim wspiera tworzenie bardziej zrównoważonych i ekologicznych miast, powstanie inteligentnej infrastruktury i poprawę standardów życia na całym świecie. Dzięki postawienia zrównoważonego rozwojowi w centrum swojej strategii, staje się on firmą o zerowym bilansie netto, a pracownicy i społeczności stanowią podstawę sukcesu Grupy. Holcim jest światowym liderem w dziedzinie recyklingu, co pozwala budować więcej przy mniejszych nakładach. Holcim to organizacja stojąca za niektórymi z najbardziej zaufanych marek w sektorze budowlanym na świecie, w tym ACC, Aggregate Industries, Ambuja Cement, Disensa, Elevate, Geocycle, Holcim, Lafarge i Malarkey Roofing Products. Więcej informacji: www.holcim.com.