Mierzą wysoko, by świat był lepszym domem dla nas wszystkich – o działaniach Grupy Saint-Gobain w 2023 roku i planach na następne lata

Podczas COP28 UAE w Dubaju CEO Grupy Saint-Gobain, Benoit Bazin, stwierdził, że celem zrównoważonego budownictwa powinna być nie tylko troska o planetę, ale również satysfakcja mieszkańców w perspektywie długoterminowej. Wdrażanie bardziej neutralnych dla klimatu rozwiązań jest równoznaczne z zapewnianiem komfortu (wizualnego, termicznego, akustycznego) użytkownikom przestrzeni, pozytywnym wpływem na ich zdrowie i dobre samopoczucie, a także z efektywnością energetyczną. B. Bazin dodał również, że należy dążyć do tego, by zrównoważone budownictwo było dostępne dla wszystkich. O tym, jakie działania na rzecz branży budowlanej i w trosce o planetę podejmuje jeden z najważniejszych graczy tego sektora, opowiada Joanna Czynsz-Piechowiak, Prezes Grupy Saint-Gobain w Polsce i Ukrainie.

Joanna Czynsz-Piechowiak, Prezes Grupy Saint-Gobain w Polsce i Ukrainie, fot. Saint-Gobain

Pytanie: Rok 2023 upłynął pod znakiem trzech liter – ESG. Odpowiedzialność społeczna, działania prośrodowiskowe i ład korporacyjny to ważne elementy strategii Grupy Saint-Gobain. Które wydarzenia, Pani zdaniem, były szczególnie istotne dla budowania pozycji firmy na arenie międzynarodowej i lokalnej oraz realizacji jej celów strategicznych?

Joanna Czynsz Piechowiak: Jako liderzy zrównoważonego budownictwa jesteśmy zaangażowani społecznie i chętnie uczestniczymy w debatach na temat sposobów napędzania zielonej transformacji czy wydarzeniach nastawionych na zmiany w przemyśle, zgodnie z naszym planem strategicznym „Grow & Impact”.

Nasza deklaracja zaangażowania w kwestie ESG i transformacji przemysłu w kierunku zrównoważonego rozwoju zawiera się właśnie w słowie „Impact”. Chcemy wywierać realny wpływ na sektor budowlany i dzielić się swoim know-how ze światem. To właśnie teraz jest czas, by działać. Za dobry przykład niech posłuży COP28 UAE – United Nations Climate Change Conference w Dubaju, tegoroczne wydarzenie o randze międzynarodowej, podczas którego jednym z kluczowych prelegentów był CEO Grupy Saint-Gobain, Benoit Bazin. Szczyt klimatyczny to idealne miejsce do rozmów na temat tego, w jaki sposób zmniejszać ślad węglowy przemysłu budowlanego, stopniowo wycofywać paliwa kopalne, wdrażać technologie energooszczędne, czy wytwarzać czystą energię na dużą skalę.

Przedstawiciele branży budowlanej dźwigają dziś na swych barkach spory ciężar związany z dekarbonizacją obiektów architektonicznych. Dążymy do tego, aby projektowane budynki i infrastruktura były odporne na skutki zmian klimatycznych, a także oddziaływały jak najkorzystniej na człowieka i środowisko. Celem nadrzędnym całej naszej Grupy jest budowanie lepszej, bardziej zrównoważonej planety i poprawa dobrostanu człowieka. Wiemy, że stawiając czoła wyzwaniom XXI wieku, należy działać szybko, dlatego podejmujemy konstruktywną dyskusję, mającą na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat zrównoważonego rozwoju. Zachęcamy również wszystkich decydentów do transformacji praktyk budowlanych. Jest to ścieżka, którą podążamy od lat.

Podkreślę jednak, że nie tylko chętnie bierzemy udział w wydarzeniach, ale również sami je organizujemy. Latem mieliśmy przyjemność zaprosić przedstawicieli francuskich firm zrzeszonych we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej do debaty o roli międzynarodowego biznesu w zielonej i inkluzywnej transformacji. Spotkanie odbyło się w Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Warszawie i dotyczyło między innymi bezpieczeństwa energetycznego i dekarbonizacji przemysłu oraz pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł – zagadnień bliskich również tematyce konferencji COP. W debacie uczestniczyli m.in. były Minister Klimatu i Środowiska oraz Prezydent COP24, Michał Kurtyka, Dyrektor wykonawczy ds. zrównoważonego rozwoju BNP Paribas Bank Polska, Jarosław Rot, Dyrektor Generalny L’Oréal Polska i Krajów Bałtyckich, Valéry Gaucherand oraz Starsza Wiceprezes Saint-Gobain ds. HR/CSR, Claire Pedini.

Debata Saint-Gobain w Polsce “Rola międzynarodowego biznesu w zielonej i inkluzywnej transformacji”. Źródło: Saint-Gobain.

Pytanie: Strategia Grow&Impact, o której wspomniała Pani przed chwilą, skupia się na opracowywaniu efektywnych rozwiązań, mających pozytywny wpływ na życie człowieka. Jakie działania, oprócz udziału w licznych wydarzeniach, podejmuje Grupa?

J.C.P.: Czujemy się w obowiązku, by uświadamiać społeczeństwo, że sektor budowlany jest odpowiedzialny za wykorzystanie ok. 50% zasobów naturalnych i emisję niemal 40% CO2 oraz wytwarzanie 40% odpadów stałych, w konsekwencji przyczyniając się do pogłębiania zmian klimatycznych czy kryzysu energetycznego. Gwarancją lepszej przyszłości społeczeństw jest natomiast zrównoważone i lekkie budownictwo.

To, na co kładziemy nacisk, to zmaksymalizowanie naszego wpływu poprzez odpowiedzialne wybory naszych klientów. Rozwiązania, które oferujemy, pozwalają im zmniejszać ślad węglowy oraz wpływ na środowisko. Działamy też w kierunku zmniejszania naszego śladu przemysłowego związanego z wytwarzaniem szkła, wełny szklanej, płyt gipsowych, chemii budowlanej i innych wyrobów.

Uważamy, że dla budowania zrównoważonej przyszłości punktem wyjścia powinna być dyskusja, w którą zaangażują się specjaliści z branży. Aby ułatwić dialog, stworzyliśmy magazyn online „Constructing Sustainable Future”. Internetowa platforma: www.constructing-sustainable-future.com służy przede wszystkim do dzielenia się największymi osiągnięciami i doświadczeniami oraz najlepszymi praktykami i innowacjami, które pomogą przyspieszyć transformację sektora budowlanego. Magazyn adresowany jest do wszystkich, którzy chcą wnieść swój wkład w ten proces: architektów, urbanistów, deweloperów, budowniczych, fachowców, producentów, dystrybutorów, liderów politycznych czy studentów kierunków technicznych. Jednocześnie, śledząc dyskusję na poziomie globalnym za pośrednictwem „Constructing Sustainable Future”, wszyscy możemy stać się częścią transformacji poprzez zmianę swojej własnej postawy w momencie, kiedy podejmujemy decyzje związane z budową lub renowacją domów i mieszkań. Wiedza w tym zakresie ma ogromne znaczenie, a naszą ambicją jest bycie zarówno punktem odniesienia, jak i siłą napędową branży.

Na portalu opublikowane zostały również wyniki Sustainable Construction Barometer, badania, które prowadziliśmy we współpracy z CSA Institute. Jego celem była charakterystyka sposobu postrzegania zrównoważonego budownictwa na świecie. W specjalnie skonstruowanej ankiecie wzięło udział ponad 800 osób z dziesięciu krajów. Dzięki temu otrzymaliśmy globalny obraz rozwoju branży w kierunku uzyskania neutralności klimatycznej oraz mogliśmy zidentyfikować oczekiwania i trendy niezbędne do spełnienia tego celu. Wyniki pierwszego badania potwierdzają, że zrównoważone budownictwo uważane jest za priorytet w głównych regionach świata. Mimo wszystko zdarza się, że to zagadnienie nie jest wciąż dobrze rozumiane, dlatego należy je wyjaśniać.

Zakład Saint-Gobain Glass w Dąbrowie Górniczej. Źródło: Saint-Gobain.

Pytanie: Saint-Gobain postrzegane jest jako lider lekkiego i zrównoważonego budownictwa poprzez skalę 75 krajów, w których działa. Jakie kroki podejmowane są na polskim rynku dla rozwoju i podniesienia pozycji Grupy?

J.C.P.: W drugiej edycji badania Sustainable Construction Barometer wezmą udział Polacy – już teraz jesteśmy bardzo ciekawi, w jakim stopniu obywatele naszego kraju są świadomi roli branży budowlanej w postępujących zmianach klimatycznych. Edukacja w tym zakresie jest niezwykle istotna, ponieważ nieświadomość może prowadzić do blokowania pożądanych zmian. A nam, jako liderom transformacji, zależy na szybkim i efektywnym postępie. Pragnę przypomnieć, że na rynku polskim jesteśmy obecni już ponad 30 lat – wynik ten obliguje do dawania przykładu innym. W kończącym się 2023 roku kilka naszych spółek obchodziło znaczące jubileusze – m.in. Isover, który aktywnie współtworzy i odmienia polski rynek budowlany, dostarczając najlepsze rozwiązania izolacyjne. Kolejne lata działalności upłyną pod znakiem jeszcze dalej idących zmian w kontekście rozwijania asortymentu izolacji termicznych i akustycznych tej marki oraz wdrażania rozwiązań wpływających na energooszczędność budynków i zapewnianie komfortu ich użytkownikom.

Swoje 30-lecie obchodziła w tym roku także marka Ecophon, która z okazji jubileuszu zorganizowała sportowe wyzwanie polegające na tym, by w 3 miesiące pracownicy wspólnie pokonali dystans 3000 km. W nagrodę poddano modernizacji akustycznej (przy użyciu sufitów i paneli akustycznych) siedzibę warszawskiego Stowarzyszenia „Usłyszeć Świat”, które wspiera rodziców, dzieci i młodzież borykających się z zaburzeniami słuchu. Już teraz w salach zrobiło się ciszej, co wpływa na jakość prowadzonych tam zajęć. Lokalnie obchodziliśmy również 25-lecie marki Sekurit, a globalnie 25-lecie Swisspacer, marki, która już prawie trzy dekady dostarcza naszym klientom jedne z najlepszych okiennych ramek dystansowych w swoich klasach termicznych. Nie mogę nie wspomnieć też o „nowo narodzonych”, którzy stawiają pierwsze kroki na naszym rynku. W tym roku do życia powołana została organizacja Saint-Gobain Solutions, która w swoich działaniach skupia się na wzmacnianiu świadomości istniejących i wypracowaniu nowych kompleksowych rozwiązań systemowych Grupy, jednocześnie budując nowe modele biznesowe wynikające z analizy potrzeb klientów. W pierwszej kolejności działania i kompleksowa oferta są kierowane do inwestorów i architektów.

Gala 30-lecia marki Isover. Źródło: Saint-Gobain.

Pytanie: A w jaki sposób tegoroczne osiągnięcia przekładają się na przedsięwzięcia planowane w kolejnych latach?

J.C.P.: Jednym z naszych priorytetów jest osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 roku. Jesteśmy pierwszą na świecie firmą w sektorze budowlanym, której cele ograniczenia emisji gazów cieplarnianych zostały uznane przez Science Based Targets Initiative za zgodne z nowym standardem „Net Zero” oraz paryskim porozumieniem klimatycznym. Jako Grupa zobowiązaliśmy się do zmniejszenia do 2030 roku bezpośrednich i pośrednich emisji dwutlenku węgla (scope 1 i 2) o 33% oraz emisji z zakresu scope 3, związanych przede wszystkim z zakupami i transportem, o 16%. Nieustannie staramy się przyspieszać tempo realizacji naszej mapy drogowej, skupiając się przy tym na poprawie efektywności energetycznej oferowanych produktów, zmniejszaniu ich masy, zwiększaniu zawartości surowców wtórnych w procesach produkcyjnych czy wykorzystywaniu zielonych źródeł energii. Bardzo ważnym dla nas, a tym samym całej branży, tegorocznym osiągnięciem jest nadanie Deklaracji Środowiskowej Produktu EPD naszemu szkłu bazowemu ORAÉ®, które na rynku pojawiło się w 2022 roku. Certyfikat potwierdza, że nasz produkt jest pierwszym na świecie szkłem o obniżonym śladzie węglowym.

Nie ulega wątpliwości, że rozwiązania, na których koncentrujemy uwagę, mają charakter długoterminowy. Kończący się rok był dla nas niezwykle kreatywnym czasem. Mamy wiele planów noworocznych, a wszystkie zamierzamy realizować w zgodzie z naszym celem nadrzędnym: „Making the world a better home”. Do tego dążymy i, w myśl tej zasady, będziemy działać ramię w ramię – dla lepszego jutra.


O SAINT-GOBAIN:

Saint-Gobain, światowy lider w dziedzinie lekkiego i zrównoważonego budownictwa, tworzy, produkuje i dystrybuuje materiały oraz usługi dla rynku budowlanego i przemysłowego. Zintegrowane rozwiązania w zakresie renowacji budynków publicznych i prywatnych, lekkiego budownictwa oraz dekarbonizacji budownictwa i przemysłu są opracowywane w procesie ciągłej innowacji i zapewniają zrównoważony rozwój i efektywność. Zobowiązanie Grupy wyrażone jest w jej celu nadrzędnym: “MAKING THE WORLD A BETTER HOME”.

Wartość sprzedaży w 2022 roku: 51,2 mld EUR.
168 000 pracowników w 75 krajach.
Firma podjęła zobowiązanie do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku.

Więcej informacji o Saint-Gobain można znaleźć na naszej stronie: www.saint-gobain.pl.