Fundacja Cemex sygnatariuszem Deklaracji organizacji społecznych na rzecz klimatu

społecznych na rzecz klimatu

12 grudnia organizacje społeczne podpisały się pod wspólną deklaracją na rzecz klimatu. Wśród pierwszych sygnatariuszy znalazła się Fundacja Cemex „Budujemy Przyszłość”. Inicjatorem powstania dokumentu było Forum Darczyńców.

Deklaracja na rzecz klimatu została wypracowana w 2023 roku partycypacyjnie przez kilkadziesiąt organizacji społecznych. W ten sposób Polska dołączyła do międzynarodowego ruchu #PhilanthropyForClimate.

Fot. Anna Liminowicz Forum Darczyńców.

Dokument składa się z 7 punktów, a każdy z nich dotyczy innej sfery działań realizowanych z myślą o klimacie: podnoszenia świadomości, angażowania zasobów, integrowania programów, dostosowywania planów finansowych, minimalizowania śladu węglowego, a także zabierania głosu na rzecz klimatu i raportowania działań prowadzonych w tym obszarze.

12 grudnia, podczas spotkania w siedzibie Banku Santander, deklarację podpisało 8 organizacji. W imieniu Fundacji Cemex „Budujemy Przyszłość” podpis pod deklaracją złożyły Dominika Sztuka-Arak, Prezeska Fundacji i Agnieszka Rutkowska, Wiceprezeska Fundacji.

Fot. Anna Liminowicz Forum Darczyńców.

– Cemex Polska aktywnie przeciwdziała zmianom klimatu. Zaangażowanie w sprawy klimatyczne to także jeden z priorytetów Fundacji Cemex. W ramach Konkursu Grantowego „Fabryka Eko Pomysłów” przyznajemy środki na realizację projektów poświęconych klimatowi, ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. Na dofinansowanie w ramach konkursu wolontariatu pracowniczego mogą z kolei liczyć m.in. projekty w obszarze ochrony środowiska. Idee zaprezentowane w Deklaracji są nam bliskie, dlatego zamierzamy je promować, zachęcając inne fundacje i stowarzyszenia do podpisania dokumentu i wypełniania jego postanowień  – mówi Dominika Sztuka-Arak.

Do grona sygnatariuszy Deklaracji mogą dołączać kolejne organizacje. Informacje dla podmiotów zainteresowanych podpisaniem dokumentu znajdują się na stronie: https://klimat.forumdarczyncow.pl/deklaracja

Cemex dla klimatu

Podpisanie deklaracji wpisuje się w działania podejmowane przez Cemex na rzecz klimatu. W 2021 roku firma przyjęła globalną strategię „Future in Action”, której celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. W ramach wspomnianej strategii, Cemex zamierza do 2050 roku dostarczać wszystkim klientom na świecie beton o zerowej emisji CO2 netto.


O Cemex

Cemex to globalna firma z branży materiałów budowlanych, która troszczy się o lepszą przyszłość, dzięki zrównoważonym produktom i rozwiązaniom. Poprzez nieustanne innowacje oraz szeroko zakrojone prace badawcze i rozwojowe, firma dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Cemex to lider gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym, a dzięki wdrażaniu nowych technologii, jest również pionierem w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych i surowców wtórnych w procesach produkcyjnych. Cemex oferuje cement, beton towarowy, kruszywa oraz rozwiązania urbanizacyjne na rozwijających się rynkach całego świata, a międzynarodowy zespół świadczy na rzecz klientów wysokiej jakości usługi, wykorzystując technologie cyfrowe.

Więcej informacji na www.cemex.pl