PPG otrzymało nagrodę Wprost UP!Awards w kategorii ESG

PPG nagrodzone za praktyki na rzecz środowiska, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego

WARSZAWA, 20 grudnia 2023 – PPG (NYSE: PPG) poinformowała dzisiaj, że została laureatem nagrody Wprost UP!Awards, którą wyróżniono liderów branży związanej z budownictwem, wnętrzami i nieruchomościami w Polsce. Statuetki wręczono przedstawicielom przedsiębiorstw odważnych i nowatorskich, które wnoszą na polski rynek nową jakość i tworzą trendy. PPG zostało docenione przez kapitułę konkursową za działania w zakresie praktyk środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG).

Podczas uroczystej gali podsumowującej program UP!Awards firmę PPG reprezentowała Magdalena Salamucha, dyrektor zarządzający PPG Industries Poland. Odbierając statuetkę podkreśliła znaczenie i udział pracowników w realizacji strategii ESG: „W imieniu PPG serdecznie dziękuję za przyznaną nagrodę. Strategia zrównoważonego rozwoju jest filarem naszej działalności od wielu lat, była nim jeszcze zanim zaczęto głośno podkreślać rolę i znaczenie takich działań. Nie przesadzę, jeśli powiem, że każdy pracownik jest w jakiś sposób w tę inicjatywę zaangażowany”.

„Jako globalny lider w branży farb, lakierów i powłok specjalistycznych nieustannie działamy na rzecz ochrony i upiększania świata, stawiamy na innowacyjność, inwestujemy w sektor badań i rozwoju, a naszym klientom oferujemy technologie i usługi najwyższej jakości” – komentuje nagrodę Remigiusz Skąpski, dyrektor rynku, PPG Architecural Coatings Poland. „Priorytetowo traktujemy środowisko, dążąc do prowadzenia działalności opartej na zrównoważonym rozwoju, wspieramy społeczności lokalne, a biznes prowadzimy w sposób transparentny i etyczny, bo wierzymy, że jest to jedyna właściwa droga rozwoju” – dodaje.

PPG posiada globalną strategię zrównoważonego rozwoju, której filarami są ograniczanie wpływu na środowisko naturalne, poprawa bezpieczeństwa, zdrowia i samopoczucia pracowników oraz wspieranie społeczności lokalnych. Firma na bieżąco śledzi postępy w realizacji wyznaczonych celów zrównoważonego rozwoju dotyczących zrównoważonych produktów, odpadów, wody, energii i emisji gazów cieplarnianych, zrównoważonego rozwoju dostawców, różnorodności, równości i integracji, bezpieczeństwa i zdrowia, dobrostanu pracowników oraz społeczności. W oparciu o strategię podejmuje szereg działań i aktywności zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnie. Uzupełnieniem korporacyjnych działań PPG na rzecz ochrony środowiska naturalnego są inicjatywy z udziałem pracowników, tj. sadzenie drzew czy sprzątanie świata, których dodatkowym celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej i wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za własne otoczenie.

PPG jest znana ze zrównoważonych produktów i rozwiązań dla domu i przemysłu. Przykładem może tu być należącej do PPG TIKKURILA™ Optiva Clean Air plamoodporna, lateksowa farba akrylowa do barwienia, która dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii aktywnie redukuje poziom formaldehydu z powietrza w pomieszczeniach, co zostało potwierdzone przez akredytowane, niezależne laboratorium (metoda badawcza ISO 16000:24).

Firma priorytetowo traktuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, organizując różnorodne projekty i akcje wolontaryjne. Czołowym programem jest COLORFUL COMMUNITIES®, którego celem jest ochrona i upiększanie otoczenia społeczności lokalnych sąsiadujących z jednostkami biznesowymi firmy na całym świecie (w Polsce 8 lokalizacji, w tym 4 fabryki). W tym celu PPG zapewnia wolontariuszy firmy, produkty oraz wsparcie finansowe. Od uruchomienia programu w 2015 roku, zrealizowano 500 projektów w prawie 50 krajach, w których udział wzięło blisko 25 000 pracowników-wolontariuszy PPG, i które swoim zasięgiem objęły ponad 8,2 miliona ludzi. Inwestycja PPG w projekt od początku jego powstania wyniosła łącznie 10 mln dolarów w tym roku firma zdecydowała się przekazać do 2030 r. dodatkowe 5 mln dolarów na dalszy rozwój inicjatywy. W bieżącym roku w Polsce firma przeprowadziła gruntowny remont Instytutu Spraw Głuchych w Warszawie, aktualnie remontowana jest kolejna placówka – Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu.

Firma promuje również działania charytatywne, m.in. w ramach PPG Charity Partner. To globalny program, w którym pracownicy danej jednostki biznesowej każdego roku wybierają organizację, na rzecz której przez cały rok realizują działania charytatywne i organizują różne formy wsparcia. Na koniec roku na konto Charity Partnera firma PPG przekazuje dodatkowo podwojoną wartość wsparcia uzyskanego ze strony pracowników.

PPG angażuje się w działania edukacyjne, pomagając rozwijać wykwalifikowaną kadrę oraz przyszłych innowatorów w dziedzinach związanych z powłokami i produkcją. Regularnie współpracuje z uczelniami wyższymi, m.in. z Uniwersytetem Wrocławskim, Politechniką Śląską czy Uniwersytetem Jagiellońskim, oferując studentom płatne staże oraz wakacyjne praktyki zawodowe, zasiadając w Społecznej Radzie uczelni i angażując się w tworzenie i rozwijanie programu studiów odpowiadającego na potrzeby rynku pracy, czy dzieląc się swoim doświadczeniem oraz wiedzą prowadząc wykłady dla studentów. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca pomiędzy PPG i Uniwersytetem Jagiellońskim (UJ), która trwa już ponad 20 lat i stanowi doskonałe uzupełnienie rozwoju naukowego i zawodowego studentów. Przykładem działań STEM skierowanych do młodszego pokolenia jest UNIVERSIADA dla młodych naukowców – program PPG, którego celem jest promowanie wśród uczniów klas 5-8 szkoły podstawowej nauk ścisłych i pokazanie, że nauka nie musi być trudna i nudna.

Więcej informacji o działaniach PPG można znaleźć na stronach internetowych: ppg.com/sustainability oraz communities.ppg.com.

PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD®

W PPG codziennie opracowujemy i oferujemy farby, powłoki i materiały specjalistyczne, którym klienci ufają już blisko 140 lat. Dzięki zaangażowaniu, kreatywności i bliskiej współpracy, jesteśmy w stanie sprostać największym wyzwaniom, jednocześnie wyznaczając właściwy kierunek dalszego rozwoju. Działamy w ponad 70 krajach na całym świecie, a główna siedziba PPG znajduje się w Pittsburghu. W 2022 roku firma zanotowała przychód netto w wysokości 17,7 mld USD. Wspieramy klientów z branży budowlanej, konsumenckiej, przemysłowej, transportowej oraz z rynków pochodnych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ppg.com.

Logo PPG, We  protect  and  beautify the  world, oraz Colorful Communities są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do PPG Industries Ohio, Inc. Tikkurila jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do Tikkurila Oyj.