OBRZEŻA W OGRODZIE

Każdy element nawierzchni na terenie posesji wymaga obramowania. Tak zwane obrzeża to najczęściej: palisady, krawężniki ogrodowe i obrzeża trawnikowe. 

Palisada ogrodowa, krawężnik czy Eko-bord?

Funkcja obrzeży jest złożona. Dla użytkownika powinny wizualnie oddzielać strefy ogrodu pełniące różne  funkcje. Od strony technicznej zabezpieczają krawędzie i chronią przed rozsuwaniem się elementów nawierzchni pod wpływem obciążenia. Dlatego inne mocowanie obrzeży trzeba zastosować przy ścieżce ogrodowej, a inne przy krawędzi podjazdu. Wygląd obrzeża od strony optycznej to nie tylko jego kolor i kształt. Dochodzi do tego jeszcze głębokość i sposób osadzenia. Nawet najbardziej „typowe” obrzeże można ułożyć w oryginalny, nietypowy sposób. A właśnie takie detale mogą decydować o ostatecznym wrażeniu i wyglądzie chodnika czy podjazdu. To zadanie dla projektanta. Krawężnik ułożony z palisady może być, w niektórych przypadkach, ścianką oporową. Odwrotnością tego rozwiązania będzie użycie listwy Eko-bord, co stworzy wrażenie „braku obrzeża”. Krawędź ścieżki płynnie będzie przechodzić w trawnik, nadając ogrodowej ścieżce lekkości i delikatności. 

Jak montować krawężniki ogrodowe?

Przed montażem obrzeży układamy „na sucho”pojedyncze rzędy kostek lub płyt przewidzianych wcześniej na nawierzchnię. Wszystko na wyznaczonych wcześniej liniach. Chodzi o praktyczne sprawdzenie tolerancji wymiarowej, żeby obrzeża zamontować dokładnie w optymalnym miejscu i uniknąć kłopotliwego docinania skrajnych elementów. 

Montaż obrzeża zaczynamy  od wykopu o szerokości zaplanowanego fundamentu. Najczęściej wystarczy dodać 20 cm do grubości elementu. Natomiast głębokość wykopu będzie zależeć od wysokości elementu, ławy betonowej, a w niektórych przypadkach ewentualnej warstwy odsączającej. Pamiętajmy, że wysokość oparcia tylnej strony krawężnika powinna wynosić pomiędzy 10 a 20cm. 

Obrzeża osadzamy na fundamencie z tzw. chudego betonu. Odstęp między poszczególnymi elementami powinien mięć od 3 do 5 mm. Uwaga! Nie należy go niczym wypełniać. Zadaniem tak powstałej fugi jest niwelacja naprężeń termicznych i efektu nierównomiernego osiadania gruntu. 

Za to palisadę ogrodową osadzamy w betonie. Tu zasadą jest głębokość osadzenia odpowiadająca od 1/4 do 1/3 wysokości elementu. Dodatkowo pod fundamentem betonowym powinna znaleźć się warstwa podbudowy z zagęszczonego żwiru o grubości około 10cm.